Må det nå være to meters avstand mellom alle ansatte i bedriften?

B Må det nå være to meters avstand mellom alle ansatte i bedriften? Svar 29. mars 2020: Fredag 27.mars kom nye anbefalinger fra Helsedirektoratet. Anbefalingen skal følges så langt det er… Les mer

Svar 29. mars 2020: Fredag 27.mars kom nye anbefalinger fra Helsedirektoratet. Anbefalingen skal følges så langt det er mulig og sier: “Når vi er sammen med andre, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke med familie eller personer i samme husstand. I lokaler der det er vanskelig å holde to meter avstand til andre, bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.” KLF vurderer dette slik at alle bedrifter bør forsøke å ha to meters avstand mellom de ansatte, også ved transport til og fra jobb. Unntak er for ansatte som bor sammen. Hvis det ikke er mulig å ha to meters avstand, bør avstanden være så stor som man praktisk får til. Risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo nærmere man er hverandre.

Siste saker