Vi har importert varer til Norge ment for HORECA-markedet. Grunnet koronasituasjonen er det ikke lenger behov for varene og jeg ønsker å re-eksportere dem. Er det mulig å få tilbakebetalt toll?

B Vi har importert varer til Norge ment for HORECA-markedet. Grunnet koronasituasjonen er det ikke lenger behov for varene og jeg ønsker å re-eksportere dem. Er det mulig å få… Les mer

Svar 26. mars 2020: Hvis varen er uendret og ubrukt, kan toll refunderes ved gjenutførsel hvis den selges videre utenfor tollområdet, eksempelvis offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. For å få refusjon, må varene deklareres for utførsel. Etter tillatelse fra tollmyndighetene foreligger, må fortollingen ut av Norge vise at varene faktisk er sendt ut av landet. Deretter kan det søkes om refusjon av toll. Hvis varen er endret i Norge, eksempelvis hvis rått bacon har blitt importert og stekt i Norge, kan det være mulig å få refusjon av toll ved gjenutførsel, hvis produktet det er snakk om kan regnes som “halvfabrikata”. En god indikasjon på om produktet kan regnes som halvfabrikata, er om det innførte produktet og produktet som man ønsker å sende ut, har ulike posisjoner i tolltariffen. KLF vil jobbe med å få avklaringer fra Skatteetaten angående muligheten for refusjon av merverdiavgift og andre avgifter. 

Siste saker