Status for kontrollprogrammet for storfe

Status for kontrollprogrammet for storfe Aldri før har vel smittevern, smittefrekvens og prøvetaking vært mer omtalt enn nå, og ikke minst behovet for at alle bidrar i dugnaden. De samme… Les mer

Status for kontrollprogrammet for storfe

Aldri før har vel smittevern, smittefrekvens og prøvetaking vært mer omtalt enn nå, og ikke minst behovet for at alle bidrar i dugnaden. De samme holdningene og prinsippene gjelder for kontrollprogrammet i storfenæringen.

Sentralt akkurat nå er en situasjon der produsent/veterinær må skaffe utstyr selv, ifølge spesialveterinær i Helsetjenesten for storfe, Lars Erik Heggen (bildet).

– Vi ser at en del ikke har fått med seg denne informasjonen. Som en konsekvens av covid-19 pandemien blir det dessverre ikke sendt ut prøvetakingsutstyr i år, ettersom bedriften som har gjort dette for oss måtte stenge ned. Derfor må veterinærer og produsenter selv stå for utstyret i år. Vi beklager selvsagt dette, men håper og tror at produsenter og veterinærer løser dette greit. Speneprøveglass kan bestilles gjennom Tine, mens blodprøveglass (4 ml m/rød kork) må bestilles av veterinæren din, sier Heggen.

Gratis analyser ut året

Akkurat som tidligere år fortsetter Helsetjenesten for storfe med gratis analyse av prøvene, og det vil gjelde alle innsendte prøver ut 2020.

– Vårt håp er at det vil motivere enda flere produsenter til å foreta prøvetaking slik at vi kan få enda bedre oversikt over den reelle statusen for virusene og redusere mørketallene så mye som mulig, sier spesialveterinæren.

Status gyldig i 410 dager

Tidsintervallet for prøvetaking er nå endret fra 365 dager til 410 dager. Med andre ord, statusen du som produsent oppnår på prøvene vil være gyldig i 13,5 måned, forutsatt at det ikke er hendelser i dette tidsrommet som har betydning for smittestatus på besetningen.

I motsetning til tidligere kan ammeku-produsenter nå velge mellom blodprøve og melkeprøve. Dec samme prinsippene gjelder her som hos melkeprodusenter hvis valget faller på melkeprøve. Med andre ord, prøve skal tas fra de fire yngste 1. laktasjonskyrne som er født i besetningen. Og husk: HMS må prioriteres!

Spesialveterinær i Helsetjenesten for storfe, Lars Erik Heggen

Foto: Christine Roka

Innsending av prøver

– Vi ber om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve går ut. Normalt tar det inntil ti virkedager før svar på prøven foreligger, men av erfaring fra tidligere år kan det forventes at det i de mest hektiske periodene kan ta opptil fem uker før svaret er klart. Ta ut prøven i såpass god tid at produsenten ikke står i fare for å miste statusen.

I desember er det grunnet juleferie et behov fra laboratoriet at innsending av prøver gjøres senest 5. desember. Prøver sendt etter dette står i fare for å bli destruert, sier Lars Erik Heggen.

Varierende behov

– Hvem skal ta hvilke prøver?

– Hvilket behov produsenten har i forhold til hvilken prøvetype som bør foretas, varierer ettersom noen ønsker å oppnå Helsestorfe status, mens andre har små besetninger med lite livdyrsalg. Andre medvirkende faktorer vil også være om det har vært utbrudd i løpet av de siste to årene eller om statusen på forrige prøve var rød/grønn. Felles for prøvene er at det må velges dyr som er født i besetningen, og at det ved blodprøve/melkeprøve anbefales å velge de yngste individene innenfor dyregruppen.

Litt generell veiledning

  • Mistanke eller utbrudd de siste seks til 24 måneder, så må det mest sannsynlig blodprøve til for å kunne oppnå grønn status.

  • Ved mistanke eller utbrudd de siste månedene vil status mest sannsynlig bli rød uansett prøvetype.

  • Var blodprøve positiv ved prøvetaking for ett år siden så må det bli tatt blodprøve for å oppnå grønn status nå.

  • Har besetningen vært virusfri ved de siste prøvetakingene så vil valg av prøvetype ha liten betydning.

Uansett besetningsstørrelse og produksjonsformål ønsker vi at så mange som mulig foretar årlige prøver slik at vi får best mulig oversikt over utvikling og hjelpe oss til å begrense smitten av BRSV og BCoV i landet. Og håper at gratis analyse ut 2020 vil hjelpe å motivere produsenter.

Og veien fra grønn status på virus til å bli godkjent Helsestorfe er ikke veldig lang. Da kan produsenten høste fordeler ved merverdi på dyr ved livdyrsalg og rimeligere forsikringspremie.

Trenger flere Helse-storfebesetninger

Målsettingen med kontrollprogrammet har alltid vært å få ned smittefrekvensen og øke bevisstheten rundt smittevern. En forutsetning for å kunne begrense nysmittefrekvensen/utbrudd er stor oppslutning til beredskapstelefonen og deltakelse i kontrollprogrammet (som vil si prøvetaking og bevissthet rundt smittevern) slik at vi har god oversikt over utbredelsen av virusene i landet. Da er det mulig å implementere gode smitteverntiltak og begrense omfanget ved sykdomsutbrudd. Dette behovet har blitt tydelig synliggjort i den situasjonen samfunnet vårt nå er i. Vi må alle bidra til å redusere utbredelsen og konsekvensene av virusene hos storfe, i likhet med den dugnaden vi som medmennesker gjennomfører daglig nå.

Fokus på digital kommunikasjon

– Grunnet covid-19 situasjonen vi er oppe i, har fokusområdene til Kontrollprogrammet endret seg litt. Tidligere var møteaktivitet høyt prioritert, noe som ikke er gjennomførbart i disse dager. Som en konsekvens av dette vil god og målrettet digital informasjonsflyt bli vektlagt. Dette vil også videreføres inn i 2021 da kontrollprogrammet vil gå over i driftsfase. Digitale møter på teams eller webinarer er eksempler på gode løsninger som kan erstatte fysiske informasjonsmøter. Hovedprioritet vil være områder som har hatt flere utbrudd den siste sesongen. Vi vil selvsagt også bistå og informere i områder som ønsker vår digitale tilstedeværelse, avslutter spesialveterinær Lars Erik Heggen.

Siste saker