‘Flykter’ fra Nortura til frittstående slakterier

Norturas kyllingexit i Trøndelag, nedlegging av skjærelinja i Steinkjer og ikke minst prisreduksjon på kjøtt, gjør at mange bønder den siste tiden har meldt overgang til andre slakterier. Det vil… Les mer

Norturas kyllingexit i Trøndelag, nedlegging av skjærelinja i Steinkjer og ikke minst prisreduksjon på kjøtt, gjør at mange bønder den siste tiden har meldt overgang til andre slakterier. Det vil i praksis si KLF-slakterier i regionen.

Av Per A. Sleipnes

– Til Midt-Norge Slakteri (MNS) er det kommet mellom ti og femten nye produsenter i løpet av de siste ukene. Disse har nok kommet i kjølvannet av den uroen og påfølgende medieoppmerksomhet vi har opplevd den siste tiden, sier daglig leder Erik Bentzen (bildet) i Midt-Norge Slakteri (MNS).

Frustrerte Nortura-bønder

Han merker at det er mange Nortura-bønder som nå er svært frustrerte og Bentzen tror mye av årsaken ligger i det faktum at bønder flest har sympati med kyllingbøndene i Trøndelag.

– Jeg kjenner mange som er kollegiale og synes dette er en trist situasjon. Både vi og bøndene i regionen synes det er nedslående å se at husdyrproduksjon flyttes ut av distriktet. Flere av dem har derfor begynt å levere til oss, sier MNS-lederen.

Et dusin nye

– Hvor mange er det snakk om?

– I løpet av de siste par ukene har sju produsenter kommet over, men totalt – etter at saken om Norturas kyllingnedleggelse i Trøndelag ble kjent – er vi oppe i drøyt ti nye produsenter, konstaterer Bentzen.

Han bekrefter at slakteriet stadig hører om flere som vurderer det samme fordi de er frustrerte og indignerte på Nortura.

Prisnedgang

Sist uke ble det også kjent at Nortura reduserer prisen kraftig på hele slakt av storfe og svin. Den saken er såpass fersk at slakteriet i Levanger ikke har merket noen stor leverandørovergang som følge av den, men Bentzen påpeker at prisnedgangen ikke gjør frustrasjonen mindre.

– Det er mange som ringer oss og enkelte storfebønder som så vidt har hatt kostnadsdekning, mister den helt når prisen går ned.

Ubegrenset

Selv om han har sympati med bøndene, synes naturlig nok slakterilederen ved MNS at det er bra at slakteriet får nye leverandører. Han viser til at MNS er eid av Grilstad og Fatland, og gjennom den avtalen er mer mottaksdyktig.

– Nye leverandører er alltid velkommen til oss. Gjennom råvarebehovet til våre eiere Grilstad og Fatland, har vi nesten ubegrenset mulighet til å ta imot nye kunder.

45 nye til Slakthuset

Også Slakthuset Eidsmo Dullum har fått mange nye produsenter de siste månedene. Daglig leder Rune Dullum opplyser at det er kommet 45 nye leverandører fra Nortura siden påske og 20 av disse har kommet til etter sommerferien. Dette er fortrinnsvis storfeprodusenter, men også noen småfebønder.

Siste saker