Valgte Horn etter 35 år som Nortura-leverandør

Valgte Horn etter 35 år som Nortura-leverandør Bjærangsfjorden i Nordland I 35 år leverte han sau og lam til Nortura og var i tillegg lammeringleder for kjøttsamvirket i søndre Meløy,… Les mer

Valgte Horn etter 35 år som Nortura-leverandør

Bjærangsfjorden i Nordland I 35 år leverte han sau og lam til Nortura og var i tillegg lammeringleder for kjøttsamvirket i søndre Meløy, Lurøy og Rødøy. Nå er det Horns Slakteri på Leknes som mottar småfe fra Sverre Birkelund i Bjærangen i Meløy.

Per A. Sleipnes

Sverre Birkelund disponerer 360 mål innmarksbeite.

Gården ligger innerst inne i Bjærangsfjorden, omgitt av høye fjell på nærsagt alle sider. Bjærangen er en nokså værutsatt bygd i Meløy kommune med mye regn om sommeren og tilsvarende mengder snø vinterstid. Men når Kjøtt & Eggbransjen besøker gården denne vakre sommerdagen, er det ikke mye som får tankene til å dvele ved regn fra sørvest eller nordavind ned fra de stupbratte Glomfjellene i bakgrunnen. I dag rår idyllen og langt oppe i lia kan vi høre bjellene fra Birkelunds sauer og lam. I fotosammenheng er det selvsagt dumt at buskapen er så langt unna (det tar oss minst en time å nå opp til saueflokkene). Derfor må vi ty til et «kunstig» lam når fotograferingen finner sted.

Mer fleksibilitet

– Hvorfor Horn Slakteri etter 35 år i Nortura?

– En ting er at Leknes-slakteriet betaler oss sauebønder bedre enn hva Nortura gjør, et annet forhold er den «distriktspolitikk» (eller mangel på sådan) Nortura har ført de siste årene. Denne politikken er slett ikke forenlig med de verdier jeg og mange av mine kollegaer i nord står for. Som leverandør til Horn opplever jeg en langt større forståelse for lokale utfordringer og en stor grad av fleksibilitet i alle sammenhenger. Jeg kan rett og slett ikke skjønne at ikke flere nordnorske produsenter har «meldt overgang» til Horn, sier Sverre Birkelund.

135 vinterfôrede sauer

I mangel på levende sau måtte vi nøye oss med denne «kunstige» utgaven

Han driver en klassisk familiegård med 135 vinterfôrede sauer. Birkelund disponerer til sammen 360 mål innmark og har 5000 mål utmark til disposisjon. Selv eier han 250 mål av innmarksarealet.

– Å gå fra Nortura til et privat slakteri i nord, er i utgangspunktet et større sprang enn tilsvarende overgang i sør der tettheten av private slakterier er større, mener Birkelund.

Var lammering-leder

– Var det en spesiell årsak eller hendelse som lå til grunn?

– Det var vel flere forhold som spilte inn her. Jeg har vært innom trenden med stadig mindre fleksibilitet, slik det ofte blir når man er nokså enerådende i et marked. Men den utløsende årsaken var nok noe som skjedde for to år siden da jeg måtte slutte som lammering-leder i Nortura uten å få noen form for begrunnelse eller varsel. Jeg hadde på det tidspunktet ansvar for å håndtere 52 bønder i mitt område. Det vil si motta innmelding og formidle disse innmeldingene videre til Nortura. Dessuten «komponere» biler slik at logistikken rundt inntransporten til slakteriet i Bjerka på Helgeland ble så enkel og grei som mulig.

Respektløst

– Var det noe Nortura satte fingeren på med det jobben du utførte som lammering-leder?

– Nei, det kan jeg ikke se. Jeg fikk bare beskjed om at det var ansatt en ny leder for inntransporten fra bøndene i Søndre Meløy, Rødøy og Lurøy. Noe begrunnelse har jeg til dags dato ikke fått. I forbindelse med det som skjedde, valgte fem andre bønder i mitt område å forlate Nortura til fordel for Horn. Tre av disse brukene er for øvrig på min størrelse. Jeg synes hele denne saken vitner om maktarroganse og mangel på respekt.

– For mye kraftfôr

– Du har engasjert deg kraftig i debatten rundt fôringsregime for sauer og lam i forbindelse med slakting. Kan det vært en årsak? Ble du rett og slett for brysom?

– Det vet jeg ingenting om, egentlig. Jeg har alltid hevdet at mange småfebønders kraftfôrbruk både er unødvendig og en fare for kjøttkvaliteten. Det står jeg selvsagt fast på. Jeg ser en trend blant mange av mine kollegaer der lam i månedene før slakting nærmest blir overfôret ved hjelp av kraftfor. Det ødelegger noe av det særpreg lam som går på fjellbeite skal og bør ha. Mulig det har irritert noen i kjøttsamvirket, men det får jeg vel aldri svar på, sier Birkelund.

Gården til Sverre Birkelund er omgitt av storslått natur.

Overskudd bekymrer

Nå er han Horns forlengede arm i Meløy-regionen, og det trives han godt med. Leknes-slakteriet kan, på grunn av åtte timers regelen, ikke hente dyr lenger sør på Helgeland enn på Halsa i Meløy. Derfor må produsenter i Lurøy, Rødøy og på Ågskardet helt sør i Meløy kommune sørge for at lam og sauer befinner seg hos Birkelund når slaktebilen fra Horn ankommer. I høst regner han med at det vil skje to–tre ganger. En gang i september og en gang i oktober.

– Hva tenker du om overskuddet av lammekjøtt her i landet? Bekymrer det?

– Ja, det er selvsagt bekymringsfullt. Vi ble forespeilet underskudd på lam i mange år framover og så skjer dette. Konsekvensen er prisnedgang noe som selvsagt rammer oss hardt. Jeg tror noe av forklaringen kan være den kraftige tilveksten lam får ved overdreven kraftfôrbruk. Fra en tilvekst på 250 gram pr. dag ved normal fôring til mellom 600 og 700 gram tilvekst som følge av kraftfôrbruken. Blant Nortura-bønder vet jeg at det er et jag etter å oppnå store vekter på lam. Jeg ser på dette som lureri i forhold til de forventninger forbrukerne har til norske lam, sier Birkelund.

For intensiv drift

Meløy-bonden reagerer også på en stadig tydeligere utvikling der sauer får flere lam enn tidligere.

– I dag ser vi at sauer får opptil fire–fem lam i forbindelse med lamming. Det fører til stadig flere såkalte kopplam. Resultatet blir en sau som et «utbrukt» lenge før den burde være det. Jeg vil hevde at denne mer og mer intensive driften truer dyrevelferden. Dessverre ser vi noe av den samme utvikling på småfe som vi har sett på gris. Naturstridig spør du meg. Noen vil trolig hevde at jeg både er gammeldags og bakstreversk, men den sjansen får jeg ta. Noen må ta belastningen med å si fra, understreker Meløy-bonden som for øvrig er lidenskapelig opptatt av å organisere fjellvandringer på Helgeland. Men det er en helt annen historie.

Siste saker