Knut Ivar har ikke angret én dag etter at han begynte å levere til Horns Slakteri

Tilbake i 2009 slåss sauebonde Knut Ivar Finjord som en sinna bukk for å hindre at slakteriet på Sortland skulle bli nedlagt. Han tapte den kampen, men fant en vel… Les mer

Knut Ivar Finjord har ikke angret én dag etter at han begynte å levere til Horns Slakteri

Tilbake i 2009 slåss sauebonde Knut Ivar Finjord som en sinna bukk for å hindre at slakteriet på Sortland skulle bli nedlagt. Han tapte den kampen, men fant en vel så god erstatning i Horns Slakteri. 

Det begynner å bli en del år siden kampen om Norturas slakteri på Sortland raste, og nå som støvet for lengst har lagt seg, er konsekvensene av den sentraliserte slakteristrukturen tydelig. Det store spørsmålet tilbake i 2009, da Nortura lanserte planene om å legge ned sitt slakteri på Sortland for å heller satse på et større slakteri i Målselv, var hva bøndene i Vesterålen ville gjøre. Ville de sende dyrene sine til Målselv, en kjøretur på minimum fire timer, eller ville de forlate Nortura. Hvis de valgte det siste ville alternativet være å sende dyrene fra Vesterålen til Leknes i Lofoten, hvor Horns slakteri holder til. Transporttiden fra Sortland til Leksnes er knappe tre timer, altså én time kortere enn transporttiden fra Sortland til Norturas slakteri i Målselv.


Sterke følelser

Valget bøndene i Vesterålen sto ovenfor handlet imidlertid om noe større enn om de ville sende dyrene sine fire timer til Målselv eller tre timer til Leknes. Fordi Nortura er et samvirke eid av bønder har mange en sterk følelsesmessig tilknytning.

– Enkelte bønder er ikke rasjonelle når det gjelder denne saken. Det er nesten noe religiøst for mange, sier Knut Ivar Finjord som er sauebonde med tilhold like utenfor Sortland.

Finjord var selv en svoren samvirket-bonde, men det endret seg da slakteriet i Sortland ble lagt ned.

– Jeg har full forståelse for at samvirket måtte gjøre grep for å sikre lønnsom drift, men det å legge ned i Sortland og forvente at bønder i Vesterålen skal sende dyr til Målselv, når det finnes et konkurrerende slakteri som er nærmere, er ikke en god vurdering, sier Finjord.


­– Trenger mindre enheter i nord

Finjord mener at det er mindre å hente på å sentralisere slakteri i Nord-Norge enn i mer sentrale deler av landet.

– Her er det for små volumer og for store avstander til at det fungerer å sentralisere for mye. Det er bedre å ha mindre slakteri med større fleksibilitet, sier Finjord.  

Et mindre slakteri som tilpasser seg for å finne løsninger for bonden har Finjord funnet i Horns Slakteri på Leknes.

– Det er veldig greit at forholdene er mindre hos Horns og jeg kan ringe til min faste kontakt heller enn et 800-nummer og et sentralbord. Hvis jeg ringer til Horns og trenger å melde inn slakt på kort varsel er de veldig interessert i å finne en løsning. Jeg har opplevd å melde inn slakt som blir hentet dagen etter. Det er veldig kjekt i forhold til et par ukers ventetid, som jeg var vant til, sier Finjord.


TETT PÅ BONDEN: Daglig leder for Horns Slakteri, Arild Horn, er bevisst på at tett kontakt med bøndene er en fordel Horns har som et lite og uavhengig slakteri.

Tilgjengelighet og service

Arild Horn, som leder det familieeide Horns slakteri på Leknes, er tydelig på at deres fortrinn er at de er små og lokale og at bøndene derfor lett kommer i kontakt med riktig person.

­– ja, det er særlig service og tilgjengelighet vi scorer på, og dette legger vi vekt på i hele organisasjonen, sier Horn.

Det er viktig for bøndene i Lofoten at Horns kan ta imot slakt på Leknes. Alternativet er å sende slakt seks timer til Målselv.

­– Vi har om lag 80 til 85 prosent av alle bønder i Lofoten som leverer til oss, men det er noen som ikke vil levere til et privat slakteri og som derfor heller leverer til Målselv. Samtidig har vi bønder i Målselv som ikke vil levere til samvirkeslakteriet der, og som heller vil at vi kommer opp dit og henter slakt ned til Leknes. Det er enkelte bønder som har så sterke meninger om hvem de vil levere til at de heller vil kjøre slaktet langt, enn å levere til nærmeste slakteri, sier Horn.


SERVICEINNSTILT: Ingrid Knutsdatter Tetlie, Tom-Atle Arctander og Thale Isaksen er blant kollegiet som står på for at bøndene skal kunne levere slakt på kort varsel til Horns.

Ville ikke vært her uten nedleggelsene

Arild Horn tror han kan takke samvirket for at slakteriet hans eksisterer den dag i dag. Foruten nedleggelsen i Sortland for over ti år siden har samvirket lagt ned slakterier i Bodø, Narvik og Harstad og alle disse nedleggelsene har ført til at Horns har fått nye bønder som leverer slakt.

­– Det var en god økning i slaktemengde da nedleggelsene av andre slakterier skjedde, og det er ikke sikkert vi hadde vært her i dag om det ikke var for det, sier Horn.

I de siste årene har slaktemengde stabilisert seg på om lag 2400 tonn og på det nivået har Horn tenkt å holde det framover.

– Det er ikke store marginer i denne bransjen, men vi leverer positive resultat og det er det vi har som målsetning å fortsette med i årene framover, sier Horn.


Les mer: Vurderer du å samarbeide med private slakterier eller eggpakkerier? På vår side For Bonden  gir vi deg et innblikk i den private delen av kjøttbransjen i Norge.

Siste saker