Storsatsning førte til plastkutt, mindre matsvinn og mer dyrevelferd

På tre år har de redusert årlig plastbruk med åtte tonn, kuttet matsvinnet med en fjerdedel og gjennomført viktige tiltak for dyrevelferd i norske fjøs. – Vi er til stede… Les mer

Bilde: Janne Haugdal er kvalitets- og miljøsjef i Grilstad.

På tre år har de redusert årlig plastbruk med åtte tonn, kuttet matsvinnet med en fjerdedel og gjennomført viktige tiltak for dyrevelferd i norske fjøs. – Vi er til stede i store deler av næringskjeden og må ha et bevisst forhold til samfunnsansvar. Resultatene viser at det også er et konkurransefortrinn, sier konsernsjef Jørgen Wiig.

Klimautfordringer, nye forbrukerkrav og skjerpede kostholdsråd fra myndighetene er en del av bakteppet når Grilstad, sammen med hele den norske næringsmiddelindustrien, de siste årene for alvor har begynt å tenke nytt og jobbe mer systematisk med samfunnsansvar.

En bransje i endring

– Vi skal spise mindre salt, mindre rødt kjøtt og mindre fett. Det er klart dette byr på utfordringer for en bransje som jobber med foredling av kjøttvarer. Derfor er det viktigere enn noensinne at matprodusentene følger med i timen og utvikler seg. De som havner bakpå i dette løpet, vil ikke klare å komme seg videre, sier Janne Haugdal, kvalitets- og miljøsjef i Grilstad.

Derfor var det en stor fjær i hatten for Grilstad at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i februar kåret dem til vinnere i kategorien «sunnere produkter», da hun delte ut Helsedirektoratets utmerkelser til matindustrien under matmessa Umami på Lillestrøm.

– At forbruker har mulighet til å velge produkter med litt mindre salt og mettet fett i en kategori som tradisjonelt har bidratt med mye av disse næringsstoffene i det norske kostholdet er veldig positivt, og vil kunne ha stor påvirkning på folkehelsen, sa ministeren fra talerstolen.

Bilde: Kvalitets- og miljøsjef Janne Haugdal og utviklingssjef Espen Stav Hansen viser stolt fram prisen de vant for serien «Lev litt lettere». Prisen ble utdelt av helseminister Ingvild Kjerkol under matmessa Umami i februar. Foto: Emma Grønningen/ Grilstad.

Helhetlig satsing på samfunnsansvar

Grilstad etablerte i 2019 en ny satsing på bærekraft, og publiserte samme år sin første rapport om samfunnsansvar. Siden da er rapportene blitt større og mer omfattende for hvert år. I dag rapporterer Grilstad blant annet på plastbruk, matsvinn og CO2-avtrykk. De forholder seg til alle tre dimensjoner i den internasjonale GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol), som er den mest brukte standarden for å rapportere på direkte og indirekte CO2-utslipp som følge av virksomheten sin.

I tillegg til å ha redusert plastbruken med åtte tonn, er to tredjedelen av emballasjen til Grilstad spekepølse basert på resirkulert plast.

I perioden 2020-2022 ble matsvinnet redusert med 23%. Dette tilsvarte 155 tonn avskjær, som nå blir tatt i bruk i nye produkter som Strandaskalk og Grilstad spekeskalk.

Sjekket dyrevelferd hos alle leverandører

Også Grilstad-eide Midt-Norge slakteri har gjennomført viktige tiltak som en del av konsernets forsterkede satsing på samfunnsansvar. I nært samarbeid med rådgivere og fagfolk i KLF, ble det i perioden 2018-2020 satt inn betydelige ressurser på å gjennomføre ekstern revisjon av samtlige bønder som leverer til slakteriet. Målet var å avklare status for dyrevelferd i fjøsene, samt å gi råd om forbedring til bøndene. I dette arbeidet tok Grilstad og Midt-Norge slakteri utgangspunkt i Animalias «etiske regnskap», som er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrenes velferd.

Midt-Norge slakteri er et av landets største privateide slakteri, og tar imot dyr fra over tusen bønder i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. Slakteriet forholder seg til den samme rapporteringen på samfunnsansvar som resten av Grilstad-konsernet. Det stilles strenge krav til blant annet dyrehelse, start/stop tid for dyretransport, råvarekvalitet og energibruk.

– Vi bygger stein på stein. Internt i konsernet snakker vi mye om hva bærekraft er, og jeg opplever vi er blitt flinkere til å definere det: Vår produksjon skal koste samfunnet mindre. Dyrene skal ha det bra. Vi må spise sunnere og kaste mindre, påpeker Haugdal.

– Vi ønsker å være dyktige på bærekraft

Grilstads ambisjoner for bærekraft og samfunnsansvar er forankret helt opp til konsernledelsen. Konsernsjef Jørgen Nicolay Wiig mener det er viktig at Grilstad, som en betydelig næringsmiddelaktør som er til stede i store deler av verdikjeden, har et bevisst og proaktivt forhold til bærekraft og samfunnsansvar.

– Vi ser på dette som en viktig del av fundamentet for hvordan vi skal drive virksomheten framover. Vi ønsker å være dyktige på dette feltet. Vi er opptatt av at bærekraft blir tatt på alvor, og at det er klart for alle hva ordet innebærer. Bærekraft er i dag mye mer enn en diskusjon rundt CO2, sier Wiig.

Les mer: Vurderer du å samarbeide med private slakterier eller eggpakkerier? På vår side For Bonden  gir vi deg et innblikk i den private delen av kjøttbransjen i Norge.

Siste saker