H. Mydland AS fikk KLFs Hederspris

Under landsmøtet i Geiranger ble H. Mydland tildelt Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds hederspris 2017.

Nok en gang har Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund delt ut sin hederspris til en bedrift i privat bransje som de siste par årene har vist “det lille ekstra”. Eller sagt på en annen måte: fortjener å få den ekstra hederen en slik pris representerer.

- I utgangspunktet hadde vi rundt et dusin bedrifter til vurdering. Rundt halvparten av disse var foreslått av andre bedrifter og de resterende kom juryen fram til i fellesskap. Juryen har forøvrig bestått av Georg Mathisen, Espen Lynghaug og sekretær Svein Erik Eide i tillegg til meg selv, sier Per A. Sleipnes, daglig leder og redaktør i KLF Media.

Av de rundt 12 bedriftene juryen vurderte, gikk seks til en form for finale og tre av disse så til det man på idrettsspråket kan kalle en “superfinale”. De tre bedriftene var Ytterøykylling, H. Mydland og Jæder.

– Dette var ikke enkelt. Det var imponerende mange KLF-bedrifter som markerte seg positivt i 2016 og det lover godt for den frittstående del av kjøttbransjen, fastslår juryleder Per A. Sleipnes.

Vinneren H. Mydland AS ble etablert i 1920, av Henrik Mydland, derav H-en i navnet. H. Henrik kom opprinnelig fra Rogaland. I dag drives bedriften videre av 3. og 4. generasjon, med rundt 30 ansatte.

- Det er helt fantastisk og bli satt pris på på denne måten. Jeg ble helt målløs, sier Kurt Mydland etter at Tromsø-bedriften har mottatt bransjens hederspris under landsmøtet i KLF. Prisen er jo en voldsom honnør fra bransjen og det er inspirerende å bli satt pris på.

- Det er hektiske hverdager, da er det ekstra fint at man blir lagt merke til, sier Mydland, som er fornøyd med at bedriftens utvikling de siste årene.

Om vinneren av årets hederspris har juryen følgende å melde:

Hedersprisen i år går til en bedrift som må sies å være en av privat bransjes mest tradisjonsrike. Gjennom mange år har bedriften stått i aller fremste rekke når det gjelder kvalitet, innovasjonstakt, representasjon i bransjeorganisasjonen og ikke minst bygging av kommersielle kunderelasjoner. Vi snakker om en klassisk familiebedrift der nye generasjoner har tatt ansvar og brakt tradisjonene videre.

I tillegg har bedriften ekspandert både omsetningsmessig og ikke minst hva anlegg- og teknisk utrustning angår.

KLFs Hederpris 2017 går nemlig til en kjøttbedrift som har økt omsetningen jevnt og trutt de siste årene. Ja, bedriften har faktisk nær fordoblet omsetningen på fem år. De har hatt det man kan kalle en kraftfull utvikling de siste årene. Også resultatmessig henger bedriften godt med og kan sies å være blant de beste i en bransje som er preget av tøffe marginer og relativt beskjeden driftsmargin.

Bedriften vi snakker om, har de siste årene også vist at det er mulig å oppnå mye gjennom målrettet samarbeid med andre bedrifter. Sammen med en annen kjøttbedrift i samme region, har man utviklet innovasjonsløsninger knyttet til emballering og pakking til beste for kresne kunder.

Vinneren av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds Hederspris 2017 er Mydland AS fra Tromsø.
__

KLFs Hederspris går tilbake til 1991, og ble delt ut årlig frem til 2005. Den hadde så et opphold på ti år, før den i fjor igjen ble delt ut, nå med  to års intervall. Tidligere vinnere av prisen er A. Idsøe, Matbørsen, Jens Eide, Leiv Vidar, Johs. Jacobsen Kjøtt, Inderøy Slakteri/ Midt-Norge Slakteri, Arne Børresen, Ådne Espeland, Mørekjøtt, Fatland, Alf Strøm-Larsen, John Munkhaugen og Grilstad.

Siste saker