– Håper medlemmene åpner opp døren i valgkampen

– KLFs livsgjerning er å kontinuerlig jobbe for at politikken som føres gir gode rammebetingelser og bedrer konkurransekraften til medlemmene. Valgkampen er nå i gang, og vi vil guide listetopper inn i kjøttbedriftene. Men vi møter politikerne hele året, valgår eller ikke.

Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm direktør i KLF forbereder medlemmene på å bidra for å få mest mulig ut av mulighetene valgkampen byr på for en interesseorganisasjon. De siste månedene før valget er politikere ekstra motiverte for å reise rundt og treffe folk i bedriftene.

Det åpner for relasjonsbygging, både for KLF og for bedriftene, noe en ved seinere anledninger kan dra nytte av.

- Å ha opprettet direkte kontakt med politikere på Stortinget gjør jobben vår enklere gjennom hele stortingsperioden. Når politikere har vært på besøk hos en av våre medlemsbedrifter og sett slakting, pølsemaskiner gå på full speed eller ruslet rundt i utsøkte håndverksbedrifter, så har KLF og den private kjøtt- og fjørfebransjen fått en plass i deres bevissthet.

- At mange på Stortinget kjenner KLFs ståsted og har god oversikt over utfordringene til medlemsbedriftene fra det øyeblikk de blir valgt inn, gir oss flere inngangsmuligheter, uavhengig av hvilke saker som kommer opp og vinklingen de har, sier Juul-Hansen.

Han mener at jobben som ble gjort i forkant av 2013 valget har hatt stor betydning for KLFs påvirkningsmuligheter, også de to siste årene.

- For KLFs del har meldingsperioden vært spennende i et næringspolitisk perspektiv. Listhaug satte i gang flere tunge prosesser, og Dale skal nå lande dem før denne perioden er over.

- Vi har hele tiden opplevd at vi blir lyttet til og tatt på alvor, noe vi er svært fornøyd med, sier Juul-Hansen. Han legger til at KLFs styre var blant de første som fikk «audiens» hos Dale etter at han tiltrådde i desember 2015.

Men det er flere enn landbruks- og matministeren som den privat kjøttbransje har god dialog med.

- Vi både snakker og jobber med alle partier som kan bidra til at vi får gjennomslag for våre interesser. I det lange løp er vi sikre på at det gir best nytte, både for medlemsbedriftene og KLF, sier Juul-Hansen.

KLFs styre ble på det første styremøte i 2017 ønsket velkommen til Stortinget av Knut Storberget. Han presenterte Arbeiderpartiets mat- og landbrukspolitikk. Så vidt vi vet var det første gang KLF satte styremøtet i et møterom på Stortinget. Både Høyre, KrF og Venstre har møtt på KLFs styremøter de siste to årene.

- Nå håper jeg at bedriftene er positive til besøk fra KLF og listetopper i månedene som kommer. Kontakten som opprettes i valgkampen er viktig for KLF, nyttig for bedriftene vi besøker og kommer hele bransjen til gode, avslutter han og er veldig takknemlig for de bedriftene som stiller opp og gjør en jobb på vegne av felleskapet.

Siste saker