Helt ny slaktelinje til nær 30 millioner ved Fatland Oslo

Helt ny slaktelinje til nær 30 millioner ved Fatland Oslo Bedre kvalitet på slaktet og langt større slaktekapasitet. Det er hva Fatland oppnår etter at det er investert nær 30… Les mer

Helt ny slaktelinje til nær 30 millioner ved Fatland Oslo

Bedre kvalitet på slaktet og langt større slaktekapasitet. Det er hva Fatland oppnår etter at det er investert nær 30 millioner kroner i helt ny slaktelinje for gris ved anlegget i Oslo.

Per A. Sleipnes

Slakterisjef Axel Dønnum-Jensen er svært tilfreds med resultatet av moderniseringen.

Fornyelsen ved Fatlands Oslo-anlegg bidrar til at slaktehastigheten kan nær fordobles og det med færre operatører. Det vil si en økning fra 120 slaktede gris i timen til en kapasitet på opptil 200 gris i timen. Med dagens volum snakker vi om 160 slaktede gris pr. time. Slakterisjef Axel Dønnum-Jensen er svært tilfreds med oppgradering og satser nå på å øke tallet på svineprodusenter ytterligere. Han legger nemlig ikke skjul på at med økt kapasitet, kreves også flere gris inn til anlegget.

Bedre slaktekvalitet

– Vi er svært tilfreds med den nye linja. En ting er at kapasitet og slaktehastighet øker. Kanskje enda viktigere er at slaktekvaliteten også får et løft. Toveis skrapemaskin er hovedforklaringen på dette. Det bidrar til at holdbarheten på de ferdige stykningsdelene blir enda bedre, fastslår Dønnum-Jensen.

Det er brukt nær 30 millioner kroner på oppgradering av slaktelinja ved Fatland Oslo.

Nytt klassifiseringssystem

I forbindelse med moderniseringen av slaktelinjen, har Fatland Oslo også fått på plass et helautomatisk klassifiseringssystem. Normalt foretas klassifiseringen ved hjelp av GP2 og utgangspunktet er registrering på to punkter på slakteskrotten. Nå måler såkalte transdusere på flere punkter, noe som gir et klart bedre bilde av slaktets totale kvalitet. Man oppnår ganske enkelt et bedre anatomisk bilde av skrotten.

– Dette gjør at vi under skjæring og stykking, kan tilpasse denne etter grisens anatomi på en bedre måte. Resultatet blir forbedrede skjærkalkyler og bedre totaløkonomi, påpeker slakterisjefen.

150 000 gris i 2021

Fatland Oslo har hatt en positiv utvikling i slaktingen av gris de siste par årene. I år vil slaktemengden komme opp i rundt 130 000 gris, men Dønnum-Jensen tror – etter forbedringen av slaktefasilitetene – at dette volumet kan nærme seg 150 000 gris i løpet av få år.

– Dette betinger vel flere nye produsenter?

– Ja, vi trenger flere leverandører og vi jobber hardt med dette. I dag skjærer vi mer enn vi slakter og målsettingen er å få en form for balanse her. Akkurat nå er det mye som skjer rent strukturelt på primærsiden, bl.a. Nortura-nedleggelser av anlegg – uten at jeg vil gå nærmere inn i den debatten. Det jeg kan si, er at vi håper og tror at flere produsenter velger oss i tiden som kommer, sier Axel Dønnum-Jensen.

Ny slaktelinje for gris gir renere slakt.

Mindre støy

Han understreker at forbedringene på Furuset også har bidratt til bedre arbeidsmiljø som følge av bl.a. bedre ventilasjon i anlegget. Også støymessig har man oppnådd klare forbedringer.

– Hva med den generelle dyrevelferden? Er den påvirket av det som har skjedd?

– Nei, den er god og har hele tiden vært hovedfokus hos oss. Det er det som skjer etter avliving denne forbedringen dreier seg om. Jeg kan dessuten nevne at denne moderniseringen også inkluderer avansert varmegjenvinning slik at også det miljømessige perspektiv utenfor husets vegger har vært viktig i denne prosessen.

Mer på gang

– Vurderer dere ytterligere forbedringstiltak ved Oslo-anlegget? Robotisering for eksempel?

– Vi planlegger å installere en automatisk kløyver og på sikt også en slakterobot som kan bidra til enda enklere håndtering i prosessen fra slakting til skjæring. Dette vil gjøre oss enda mer konkurransedyktige, sier Dønnum-Jensen. Han er nøye med å gi Fatland-eierne skryt for den satsingen som har funnet sted.

– Det er både riktig, viktig og ikke minst motiverende at ledelsen på denne måtene pløyer overskudd inn i bedriften og skaper et bedre grunnlag for å møte framtidens utfordringer, avslutter han.

Total har Fatland-konsernet investert for rundt 200 millioner kroner ved sine fire anlegg i løpet av 2020.

Siste saker