Høring – endringer i jordbruksavtalen

Onsdag 3. juni var det høring i Stortingets næringskomité for å kommentere på Jordbruksoppgjøret – endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. KLF oversendte sine kommentarer i førkant av høringen.

KLF er svært fornøyd med for at det ble inngått en avtale i år. At Bondelaget og staten fant det hensiktsmessig å imøtekomme hverandre slik det ble gjort er godt nytt ikke bare for bøndene, men også matvareindustrien. Vi har et sterkt ønske om at det er en tilstrekkelig stor produksjon av norske slaktedyr, egg og andre råvarer til å dekke vårt behov.

Akseptable inntekt og inntektsutvikling i landbruket er en forutsetning for at dette skal oppnås. At Industrien bidrar med sitt for å øke inntektene til bøndene, hersker det liten tvil. Konkurranse om norske råvarer er stor og bidrar til å løftløfte prisnivået, men det er grenser for hvor store prisforskjeller det kan være mellom Norge og våre naboland.

KLF er derfor svært tilfreds med at Bondelaget var villig til å ta den belastningen vi vet det er å inngå en kompromissavtale for å hente ut de siste hundretalls millioner som statens var villig til å gi. Fra vår side ønsker vi å uttrykke honnør for den jobben de har gjort som et bidrag for å sikre en stor norsk landbruks-produksjon også framover.

KLF argumenterer høringsuttalelsen for at

  • skal norsk matindustri få tilgang til norske råvarer til konkurransedyktige priser, er det avgjørende at budsjettstøtten ikke kuttes i framtidige oppgjør
  • med et importvern som på flere området åpner for betydelig press på norsk prisnivå, er det vesentlig at budsjettstøtten benyttes for å opprettholde økonomien hos bonden.
  • jordbruksavtalen legger opp til at kraftfôrprisene ikke skal økes som følge av økt kornpris. Vi opplever at dette er en veldig klok og god strategi for å holde prisnivået på norske slakt- og eggprodukter nede.
  • vi gjerne hadde sett at det i årets avtale var sterkere fokus på forbedring av økonomien til kjøttprodusentene i grovfôrbaserte produksjoner. Spesielt på bakgrunn av informasjonen om forslaget om å avvikle eksportstøtten for melk innen 2019.

Siste saker