Hva skal vi med dyrevelferdsprogram?

Heldigvis er det høye forventninger til kjøtt- og eggbransjen, og heldigvis stilles det krav til dyrenes helse og velferd fra forbrukere, kunder og politikere. God helse og velferd er et… Les mer

Heldigvis er det høye forventninger til kjøtt- og eggbransjen, og heldigvis stilles det krav til dyrenes helse og velferd fra forbrukere, kunder og politikere. God helse og velferd er et viktig tema og det er bra at mange bryr seg. Men det betyr også at vi som bransje må kunne dokumentere hva vi gjør og vise hvordan vi sammen sikrer at dyrene har det bra.

KLF-innspill av Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF

Det jobbes mye med dyrevelferd i hele kjøtt- og fjørfebransjen, og det er mange som har viktige roller. Og når dagligvarekjedene spør bedriftene i bransjen hvordan de sikrer dyrevelferden, må vi kunne gi gode svar. For bransjen ligger mye av svaret i dyrevelferdsprogrammene som vi har utviklet i fellesskap de siste ti årene.

Først ut var kyllingen i 2013. Slaktekyllingen fikk et dyrevelferdsprogram hvor det ble stilt mange strenge krav for å kunne drive med en viss tetthet, og dyrevelferden ble målt ved å sjekke om det var sår under kyllingenes tær (tråputescore). Deretter har både gris, kalkun, verpehøner og storfe fått velferdsprogram, og sauen er sist ut i løpet av neste år.

Dyrevelferdsprogrammene er viktige for å kunne sjekke at alt står bra til i hvert enkelt fjøs. Men de er minst like viktige for å kunne samle inn kunnskap om velferden generelt, både hva som er bra og hva som er de største utfordringene. Programmene er et viktig dokumentasjonsverktøy, og vi er ikke i mål med dyrevelferdsprogrammene ennå. De vil fortsette å utvikle seg i mange år fremover for å bli stadig mer til nytte både for dyr, bonde og bransje.

Samtidig ser vi at det kan være vanskelig å møte forbrukeres krav til velferd når folk flest ikke lenger har et nært forhold til hvordan moderne husdyrproduksjon foregår. Mye grunnleggende kunnskap mangler, men det er ikke forbrukernes feil. Det betyr bare at vi må bli enda bedre til å kommunisere hva vi gjør og hvorfor. Dessverre er det fortsatt sånn at skandaler selger bedre enn gladnyheter.

Når Animalia setter opp kamera i et kyllinghus for å vise hvordan et innsett faktisk foregår, får det dessverre lite oppmerksomhet.

Så når Animalia setter opp kamera i et kyllinghus for å vise hvordan et innsett faktisk foregår, får det lite oppmerksomhet. Derimot får det som kjent mye oppmerksomhet når aktivister bryter seg inn i fjøs for å «avsløre» hvordan grisene har det.

Debatten om spesielt dyrevelferd har endret seg voldsomt de siste årene. Synet på hvilke dyr som fortjener vern og hva det betyr at dyrene har det godt, ser helt ulikt ut i dag sammenlignet med for 20 år siden. Vi skal være glad for at samfunnet endrer seg, men det krever mer av oss alle.

Siste saker