Innholdsrikt småskalakurs for fjørfeprodusenter

Innholdsrikt småskalakurs for fjørfeprodusenter I august sto Animalia for faglig innhold i et todagers kurs for småskalaprodusenter. Deltakerne skulle tilegne seg kompetanse om slakting av egne dyr med tanke på… Les mer

Innholdsrikt småskalakurs for fjørfeprodusenter

I august sto Animalia for faglig innhold i et todagers kurs for småskalaprodusenter. Deltakerne skulle tilegne seg kompetanse om slakting av egne dyr med tanke på direkte salg.

Käthe Elise Kittelsen
Elisiv Tolo

Animalia

Torgrim Buskeland og Gunn-Torill Solheim Lien fra Lien Småbruk på Bømlo obduserte kylling med veiledning fra spesialveterinær Käthe Kittelsen i Animalia. Foto: Ester Helland, Norsk Landbruksrådgivning Vest

Det har vært ønske om at Animalia kunne lage et kompetanseprogram for fjørfeprodusenter som ønsker å slakte dyr på driftsenheten sin til direkte salg. Eksamen fra et slikt kurs gir deltakerne mulighet til å søke Mattilsynet om godkjenning av virksomhet for levering av inntil 10 000 fjørfe direkte til forbruker eller detaljist.

24 deltagere

Det har tatt noe tid å få på plass finansiering, praktiske forhold og regelverksavklaringer med Mattilsynet. Men Norsk Landbruksrådgivning Vest sørget for finansiering fra Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Kompetansenettverk Lokalmat Vest og Kvam Herad – dermed ble det kurs for 24 deltakere på Bjørkeheim mellom Bergen og Norheimsund 27. og 28. august.

Innføring i mange tema

Fellesnevneren for deltakerne var interesse for hold av ulike verpehønehybrider, vaktler, ender, gjess eller kalkun. Kursprogrammet er i tråd med kravene i Animaliehygieneforskriftens §§ 8 – 10 og omfatter grunnleggende innføring i mange ulike tema som produsentene må kunne for å slakte selv. Deltakerne fikk foredrag om hold og stell, atferd, normal anatomi, litt fysiologi, smittevern, alvorlig fjørfesykdom, bedøving og avliving, slaktehygiene, kontroll av slakt med vekt på patologiske forandringer og HACCP. I tillegg var det lagt inn en øvelse i praktisk obduksjon av fjørfe.

Blir flere kurs

Kurset ble avsluttet med en skriftlig eksamen. Deltagere som ville jobbe med andre arter enn slaktekylling og høns måtte ta tilleggseksamen. De som med bestått eksamen ønsker å gjøre alvor av planene om å slakte på egen gård, må nå planlegge bygging og innredning av egnede lokaler i tråd med krav i hygieneforskriften og IK-MAT. Deretter må de søke Mattilsynet om godkjenning av virksomheten.

Animalia har allerede mottatt nok henvendelser til at ett eller flere slike kurs for småskalaprodusenter vil bli arrangert til neste år.

Siste saker