– Vi tar vare på hverandre i en krisetid

– Denne sommeren har på alle vis vært brutal for oss kyllingprodusenter i Midt-Norge. Ja, en voldsom mental utfordring. Etableringen av «Krisegruppa for kyllingprodusenter i Midt-Norge» er et direkte resultat… Les mer

– Denne sommeren har på alle vis vært brutal for oss kyllingprodusenter i Midt-Norge. Ja, en voldsom mental utfordring. Etableringen av «Krisegruppa for kyllingprodusenter i Midt-Norge» er et direkte resultat av Norturas kyllingexit i vår region.

Av Per A. Sleipnes

Det er kyllingprodusent og leder for gruppa, Tore Rennan (bildet) som forteller dette til Kjøtt & Eggprodusenten. Han er åpen og ærlig på at Norturas beslutning om å kutte kyllingvirksomheten i Trøndelag har vært et voldsomt slag for de 36 bøndene som driver med kylling. Han var selv på årsmøtet i Nortura i april og da kom det ingen signaler på at noe slikt var på gang.

– Står sammen

– Lyn fra klar himmel er et forslitt, men dekkende uttrykk for det som har skjedd. Derfor var sjokket så stort da meldingen fra Nortura kom. Etableringen av denne krisegruppa er rett og slett et svar på dette. Ja, en måte å ta samling i bånn på og unngå at de minste produsentene faller mellom de berømte stolene. Her står vi sammen og nå er vi en prosess der vi forbereder et stormøte med Nortura i løpet av høsten for å på plass brikkene som forhåpentlig bidrar til at samtlige 36 produsenter kan fortsette sin virksomhet, sier Tore Rennan.

Store investeringer venter

– Da tenker du på levering til Norsk Kylling og Ytterøykylling?

– Ja, det ligger i kortene at det er disse to aktørene vi må feste vår lit til. I den forbindelse må jeg berømme begge selskapene for positive initiativ og ikke minst vilje til å hjelpe oss. Når det gjelder leveranser til Norsk Kylling regner jeg med at hver og en av oss må investere beløp i størrelsesorden opp mot en halv million kroner for å innfri kravene som stilles her. Men slik jeg ser det har vi ikke noe valg. Skal vi fortsette med kylling må vi satse.

1150 kvadratmeter

Det er betydelige sprang i størrelsen på de Nortura-produsentene som nå er rammet. Fra 600 kvadratmeter store kyllinghus til kyllinghus på 2000 kvadratmeter. Selv har Rennan 1150 kvadratmeter til rådighet og det vil si produksjon på rundt 160 000 kylling årlig.

Rettferdig erstatningsoppgjør

Det er flere uker siden Ytterøykylling gjorde det klart at de ønsker å overta et betydelig volum fra Nortura når samvirkebedriften legger ned kyllingproduksjonen i Trøndelag.

Nylig kom nyheten om at også Norsk Kylling ønsker å ta over produsenter fra Nortura. Ifølge administrerende direktør Kjell Stokbakken er det snakk om «et tosifret antall».

– Hvis noen av våre gode kollegaer ikke får på plass ny varemottaker i løpet av høsten, skal vi i fellesskap sørge for et rettferdig erstatningsoppgjør for disse som rammes. Men vi håper selvsagt at det blir færrest mulig, fastslår Rennan.

Vil hjelpe

Produsentstyret for slaktekylling i Norsk Kylling, hvor en rekke representanter fra samarbeidsbøndene til Norsk Kylling er representert, er positive til at Norsk Kylling har tatt initiativ til å ta inn nye produsenter.

– Når konsekvensen er at naboen kanskje må legge ned driften, blir det helt feil for bøndene vi allerede samarbeider med at de skal utvide sin egen drift. Jeg er svært tilfreds og glad for at produsentstyret er så tydelige på at det eneste riktige nå er å ta inn flere produsenter i Norsk Kylling. Når vi skal vokse, skal eksisterende bønder få tilbud først. Men i denne situasjonen er vi alle enige om at vi skal hjelpe de bøndene som står uten leveringsavtale, før intern vekst prioriteres, poengterer Kjell Stokbakken overfor Kjøtt & Eggprodusenten.

Norsk Kylling tok formelt kontakt med ledelsen i Nortura for noen uker siden og er nå i dialog med samvirkeselskapet om rammene for overgangen.

– Vi ønsker en gradvis overgang, der produsentene som får avtale er på plass i løpet av 2024. VI er opptatt av at overgangen skal skje på riktige premisser for både Norsk Kylling og for de nye samarbeidsbøndene, sier Stokbakken som i dag samarbeider med 134 bønder i Midt-Norge.

Siste saker