Nytt e-læringskurs for fjørfeplukkere snart klart

Nytt e-læringskurs for fjørfeplukkere snart klart Plukking er en av de mest stressende prosessene fjørfe utsettes for. Dårlig dyrehåndtering kan også påføre fuglene skader som vingebrudd og blødninger. For å… Les mer

Nytt e-læringskurs for fjørfeplukkere snart klart

Plukking er en av de mest stressende prosessene fjørfe utsettes for. Dårlig dyrehåndtering kan også påføre fuglene skader som vingebrudd og blødninger. For å ivareta dyrenes velferd i denne sårbare fasen, er det viktig med målrettet opplæring.

Tora Saltnes

Kommunikasjonsrådgiver, Animalia

Brystløft er en plukkemetode hvor ett eller to dyr bæres oppreist. Dette gir god kontroll på fuglens vinger og er «gullstandarden» når det gjelder plukking av fjørfe. Foto: Animalia / Käthe E. Kittelsen

Et e-læringskurs om plukking og transport av fjørfe er under utarbeidelse av Animalia. Målgruppen for kurset er plukkere, fjørfesjåfører og produsenter.

– Fra nyttår av, blir dyrevelferdsprogrammet for verpehøner iverksatt. Ett av punktene i dyrevelferdsprogrammet er at alle verpehøneprodusenter må ha gjennomført kurs i plukking og gassavliving på gård. Dette e-læringskurset vil dekke det kravet, sier spesialveterinær Käthe Kittelsen i Animalia.

Viktig med skånsom håndtering

Hovedformålet med kurset er å sikre dyrenes velferd under plukking og transport. Dyrevelferd sikres ved skånsom håndtering og gode rutiner. Dette vil gi mindre stress og redsel for fuglene, og det kan hindre lidelse i form av alvorlige skader. Skånsom håndtering er også viktig for produsentens økonomi. Det gir bedre kjøttkvalitet, færre transportdøde fugler og mindre nedgradering på grunn av skader.

– I tillegg er god dyrehåndtering og dyrevelferd viktig for bransjens omdømme. Alt vi gjør skal tåle dagens lys, også plukking som er en prosess i fjørfeproduksjonen som relativt få forbrukere tenker over, legger Kittelsen til.

E-lærings-kurset har ulikt innhold for de ulike målgruppene, men også en del felles innhold. Foto: Animalia

Tilpasset flere målgrupper

Kurset er laget som et e-læringskurs, noe som gir stor fleksibilitet i opplæringen siden du kan ta det hvor og når det passer deg.

– Siden opplæringen er enkel å få tilgang til, kan nytt personell og vikarer kurses før de starter med praktisk arbeid. Kurset inneholder flere kapitler som er satt sammen på ulike måter for målgruppene, avhengig av om man er produsent, plukker eller sjåfør, forklarer Animalias fagsjef for kurs og opplæring, Tone Sundhagen.

Deltakerne vil få en lettfattelig innføring i dyrevelferd, fuglers anatomi og fysiologi, plukkeforberedelser, ulike plukkemetoder, korrekt bedøving og avliving av syke og skadde dyr, transport, smittesikkerhet, HMS og regelverk.

Kurset er utviklet av Animalia i samarbeid med bransjen. Det vil være klart til bruk nå i vinter.

Siste saker