Jæder-fagdag med bærekraft og innovasjon

Bærekraft, samarbeid og innovasjon. Det var tre viktige stikkord da Jæder arrangerte sin fagdag nylig. Av Per A. Sleipnes Det var et variert program med stor spennvidde Jæder kunne presenterer… Les mer

Bærekraft, samarbeid og innovasjon. Det var tre viktige stikkord da Jæder arrangerte sin fagdag nylig.

Av Per A. Sleipnes

Det var et variert program med stor spennvidde Jæder kunne presenterer for til sammen rundt 70 deltagerne på fagdagen i Stavanger. Og at bærekraft fikk stor oppmerksomhet, var slett ikke tilfeldig. Jæder er nemlig i aller fremste rekke i kjøttbransjen når det gjelder fokus på bærekraft og innovasjon. Bedriften har bl.a. sammen med 14 andre partnere i matbransjen, utviklet spennende og innovative produkter basert på blandinger av vegetarråvarer og kjøttråvarer.

Tre konkrete tips

– Hvordan skal og kan bedriftene levere mest mulig verdi med bruk av minst mulig ressurser. Denne problemstillingen vil bli stadig viktigere i et framtidsperspektiv for norske bedrifter i matbransjen, sa Helleik Syse, forsker innenfor bærekraftig energi på Universitet i Stavanger. Han snakket om hvilke verktøy vi kan bruke for å navigere oss gjennom det han kalte «bærekraftsjungelen». Syse lanserte tre konkrete tips til deltagerne på fagdagen: Ta sjansen på å utfordre utsagnet «slik gjør vi det her» og tenk bærekraft i alle beslutninger. Dessuten er det viktig å bygge en kultur i bedriften som heier på nye ideer, fastslo Helleik Syse.

Små tiltak

Folks matvalg var også et sentralt tema på fagdagen og spørsmålet som ble stilt av psykolog Irmelin Bergh var følgende: hvordan bruke ‘nudging’ til å påvirke folks matvalg. Nudging kan oversettes med «dulting». Eller sagt på en annen måte: hvordan kan påvirkning bidra til å forutse og prege menneskers atferd i matsammenheng.

– Nudging er små tiltak som har som formål å påvirke folks handlinger i ønsket retning uten bruk av tvang, straff eller økonomisk belønning. Og her er vi inne på noe de fleste også i matbransjen har erfart: folk tenker ikke som de føler, de sier ikke hva de tenker og de gjør ikke som de sier. De fleste av oss er vanemennesker som følger samme spor også i matsammenheng og ikke minst: vi har et ekstremt behov for å plassere oss selv i et positivt lys når det gjelder matinntak, sa Irmelin Bergh (øverste bilde) som har en doktorgrad i psykologi.

I tillegg til å presentere innlederne på fagdagen, innledet også markeds- og bærekraftsjef i Jæder, Rakel Kyvik Wester, om et konkret prosjekt Jæder har kjørt i samarbeid med Nofima. Prosjektet «Norsk vegetar for framtiden» har gått over tre år og på spørsmål om hun ser for deg at Jæder innen noen år blir en «helgrønn» bedrift, var hun klar:

– Jæder er stolt leverandør av animalske og plantebaserte produkter, og vi tror at forbrukere flest vil si «ja, takk, begge deler» i fremtiden. Så vi ser ikke for oss å kun levere plantebaserte produkt.

‘Grønt i kjøtt’

– Hvordan har utviklingen vært de siste fire-fem årene når det gjelder bruk av grønt i produksjonen og verdien av dette innslaget?

– Fra 2015–2017 hadde vi innovasjonsprosjektet «Grønt i kjøtt», og her så vi på ernæringsmessige og miljømessige fordeler med å blande kjøtt og grønnsaker. I ettertid lanserte vi +grønt-serien som en del av vårt standardsortiment og dette var en suksess. I dag har vi fire produkter i +grønt-serien. For seks år siden lanserte vi første produkt i Vegja-serien, som er serien for vegetariske- og veganske produkt. Denne serien har også ekspandert, og vi har både imitasjonsprodukt og grønnsakprodukt her, forteller Kyvik Wester.

Rakel Kyvik Wester er markeds- og bærekraftsjef i Jæder.

Nytt innovasjonsprosjekt

På bakgrunn av erfaringene Jæder har hatt med «Grønt i kjøtt», ønsket bedriften å være prosjekteier for et nytt innovasjonsprosjekt; «Norsk vegetar for fremtiden».

– Dette treårige innovasjonsprosjektet hadde som mål å få økt kompetanse på plantebaserte ingredienser og sammensetningen av dem. I dag er flere ingredienser og plantebaserte produkt importert og vi ønsket å benytte oss av norske råvarer. Vi har mye grønnsaker, korn og belgvekster her til lands og dette er supre ingredienser for å lage smakfulle, næringsrike og bærekraftige produkter. Nå i februar lanserte vi «Favarittboller» og «Favarittdeig» som blir en del av en ny produktserie kalt Dyrka-serien, påpeker Kyvik Wester som presiserer at plantebaserte produkt ikke utgjør et stort volum enda.

– Hvordan agerer markedet på nye produkter delvis basert på grønt og delvis på kjøtt?

– Vi opplever at folk er nysgjerrige, og spesielt på dyrka-serien som har som fortrinn at det er av norske råvarer. Folk flest har stor tillit til norsk landbruk og norsk matproduksjon.

Siste saker