– Legg vekt på vekta

– Legg vekt på vekta Spørsmål om veiing og vekter går langt tilbake i tiden, og de eldste bekreftete bevisene for eksistensen av vekter dateres til det fjerde dynastiet i… Les mer

– Legg vekt på vekta

Spørsmål om veiing og vekter går langt tilbake i tiden, og de eldste bekreftete bevisene for eksistensen av vekter dateres til det fjerde dynastiet i Egypt fra ca. 2600 f.Kr..

Avbildet begravelsesrelieff viser en romersk slakter med vekten bak seg. Antagelsen er at vekten henger i balanse fordi han var en rettskaffen kjøpmann.

Kilde: Researchgate.net

Da romerne invaderte Storbritannia, ble et målesystem pålagt for å eliminere uærlige veiingsmetoder fra kjøpmennene.

Å ha vektstandarder muliggjorde først råvaremarkedet og deretter industrihjulene som vi kjenner i dag. I dag følger vi EUs vektstandarder.

To ulike metoder

Det brukes to ulike veiemetoder i industrien: Enkeltmengder (catchvekter)

Catchvekter brukes for automatisk veiing av enkeltmengder, som for eksempel stykningsdeler. Her er det viktig å huske at alt som veies sammen med varen påvirker måleresultat. Derfor skal massen av innpakning, beholder og lignende trekkes fra. Massen av innpakning, som for eksempel vakuum poser, er dermed tara. Fremgangsmåten er lovfestet i Forskrift om krav til catchvekter. Catchvekter skal videre oppfylle noen grunnleggende krav og har en maksimal tillatt feil.

Den norske forskriften bygger på internasjonale retningslinjer (OIML) som definerer hvordan tara skal beregnes.

Ferdigpakninger

Varer med et fast nettoinnhold som er trykt på emballasjen, kalles ferdigpakning. Det reelle innholdet i en slik pakning er lovfestet i «Forskrift om krav til nettoinnhold i ferdigpakninger», som også omtaler merking og kontroll av ferdigpakninger. For nettoinnhold gjelder følgende tre regler, som alle tre må oppfylles samtidig i hvert parti:

  1. Et parti skal ha minst et gjennomsnittlig nettoinnhold som er angitt på pakkene, noe som betyr at én pakke med negativt avvik ned mot toleransegrensen må kompenseres med en eller flere pakninger med nettoinnhold over det som er angitt på pakningen.

  2. Ikke mer enn 2,5 prosent av enhetene i et parti kan ha et større negativt avvik enn det som er angitt i tabellen ovenfor.

  3. Ingen enkeltpakninger skal ha et negativt avvik større enn to ganger det som er angitt i tabellen nedenfor.

Tabell. Negative toleranser for ferdigpakninger.

Nominell mengde Qn i gram (g) eller milliliter (ml)

Negativ toleranse

I prosent av Qn

i g eller ml

5til 50

9

Fra 50 til 100

4,5

Fra 100 til 200

4,5

Fra 200 til 300

9

Fra 300 til 500

3

Fra 500 til 1000

15

Fra 1000 til 10 000

1,5

Fra 10 000 til 15 000

150

Fra 15 000 til 50 000

1

Mer komplisert

Regelverket har kanskje blitt mer komplisert enn det var i det gamle Egypt, men et felles regelverk rundt mål og vekt sikrer fri og rettferdig handel mellom partene. Det var først i 2004 at EU innførte felles vektstandarder som sikrer bedre forbrukerbeskyttelse i hele Europa. Frem til da kunne hvert enkelt land bestemme egne vektstandarder, som deretter måtte avstemmes på tvers av landegrensene. Med et felles regelverk har det blitt mindre byråkrati. Da er det desto viktigere at hver virksomhet følger de felles vektreglene for å sikre at ingen stiller spørsmål ved produktene som omsettes og at verdikjeden fungerer som den skal.

Siste saker