Ny hurtigtest for påvisning Listeria

SensiList er en ny og innovativ hurtigtest for påvisning av patogene Listeriabakterier i produkt og produksjonsmiljø i næringsmiddelindustrien. Metoden er så sensitiv at den gir matprodusenter muligheter for å vurdere… Les mer

SensiList er en ny og innovativ hurtigtest for påvisning av patogene Listeriabakterier i produkt og produksjonsmiljø i næringsmiddelindustrien.

Metoden er så sensitiv at den gir matprodusenter muligheter for å vurdere om Listeria-innholdet setter mattrygghet i fare eller ikke.

Spesielle retningslinjer

Listeriabakterier er et stort problem for matvareindustrien, fordi de kan gi alvorlige matforgiftninger når mengden blir for høy. Bakterien er vanlig og kan finnes overalt, den kan formere seg i kjøleskapstemperatur og er ikke lett å oppdage. Den utgjør derfor en risikofaktor som det er nødvendig å aktivt håndtere i næringsmiddelproduksjonen.

I næringsmiddelforskriften er det satt en grenseverdi for hva som ansees som trygge mengder Listeria i spiseklar mat, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet og ekspert på Listeria, Taran Skjerdal. Hun har i samarbeid med kolleger utviklet en metode som gjør det mulig å detektere og mengdebestemme svært små mengder av Listeria. Metoden er 200 ganger mer sensitiv enn eksisterende metoder og kan med høyere presisjon vise hvorvidt en matvare er trygg gjennom hele holdbarhetstiden, selv om en råvare skulle inneholde spor av bakterien. Metoden bidrar gjennom dette til tryggere mat, samtidig som man redusere matsvinn ved å unngå unødvendig kasting.

Motivasjonen bak prosjektet

Taran Skjerdals store motivasjon for utviklingen av Sensilist var å kunne bidra til økt mattrygghet og samtidig unngå unødvendig kasting av mat.

– Grenseverdien som er satt i regelverket for akseptable mengder Listeria i trygg mat er 100 cfu/g på siste forbruksdag. Siden Listeria kan vokse, tar man utgangspunkt i mengden som måles på produksjonsdatoen og regner seg frem til hvorvidt man er under grenseverdien satt i regelverket på siste holdbarhetsdag. Eksisterende metoder kan kun måle ned til 10 cfu/g og man så derfor et behov for en mer sensitiv metode, som kan måle lavere konsentrasjoner enn dette. Dette både for å lettere kunne dokumentere om maten er tilstrekkelig trygg gjennom hele holdbarhetstiden, men også for å kunne bruke regelverket med de mulighetene det gir. Ofte kastes store mengder mat der bakterien er påvist, selv om det virkelige Listeria-innholdet er så lavt av mattryggheten ikke er i fare.

Dagens metoder krever bruk av avanserte laboratorier og ingeniører for å utføre analysene.

En lavteknologisk metode som fremmer bærekraft

Sensilist gir kjøtt- og matprodusentene bedre mulighet til å vurdere om Listeria i en prøve setter mattryggheten i fare. Bedre risikostyring fremmer bærekraft gjennom mindre matsvinn og økt mattrygghet.

I tillegg er dette en lavteknologisk metode. Dagens metoder krever bruk av avanserte laboratorier og ingeniører for å gjennomføre analysene. Med Sensilist kan prøvene utføres av fabrikkene selv, uten avansert utstyr og personell med høy kompetanse. Dette er en enkel test der man etter prøvetaking og inkubering i 24–48 timer vil se en fargeforandring fra rød til gul ved tilstedeværelse av Listeria.

Prosjektets start

Taran Skjerdal forteller videre at de startet å jobbe med utviklingen av denne teknologien i et EU-prosjekt for over ti år siden.

– Målet med dette prosjektet var å finne midlertidige grenseverdier tidlig i produksjon. Her fikk vi kontakt med et firma som klarte å håndtere bakterien i sin bedrift, og som bidro med veldig godt prøvemateriale. Vi tok utgangspunkt i eksisterende metoder, og med litt justering resulterte dette i en prototype som var like presis, men mye mer sensitiv enn de eksisterende metodene. På dette stadiet kontaktet Veterinærinstituttet Kjeller Innovasjon, som er Veterinærinstituttets kommersialiseringspartner, for å undersøke mulighetene for å utvikle et forbrukervennlig produkt og kommersialisere dette. Det er lite nytte i å utvikle nye løsninger hvis de ikke tilgjengeliggjøres for de som trenger det, sier Taran.

Taran Skjerdal er seniorforsker på matbakteriologi på Veterinærinsttiuttet

Stort potensial

Forretningsutvikler Ann Ingeborg Wålen i Kjeller Innovasjon så et stort potensial i løsningen til Taran Skjerdal og hennes kolleger ved Veterinærinstituttet og ønsket å samarbeide om utvikling og kommersialisering.

– Fordi denne metoden er 200 ganger mer sensitiv enn de metodene som finnes i markedet i dag og er mye enklere i bruk enn dagens metoder, så vi et behov i matindustrien som denne metoden kunne fylle. Vi så også at teknologien hadde et stort potensial til å skape nye arbeidsplasser og en ny næring, både i Norge og globalt, understreker Wålen.

Det samme potensialet så Heidi Camilla Sagen-Ohren og Elvin Bugge som er henholdsvis spesialist i mikrobiologi og mattrygghet og grunnlegger av Aquatiq AS. De ble, sammen med ei gruppe aktører fra kjøtt og fiskeindustrien, kontaktet av Kjeller Innovasjon for et samarbeid om utvikling og kommersialisering av metoden. Sagen-Ohren og Bugge skjønte raskt at dette var noe som var innenfor Aquatiq sitt kompetansefelt og noe de så at industrien har et stort behov for.

Deling av kunnskap

Heidi Camilla Sagen-Ohren som nå er daglig leder i Sensilist AS, har vært delaktig i videreutviklingen og valideringene av metoden fremtil det nå kommersielt salgbare produktet.

– Dette har inkludert deltakelse i designstudier, innspill til regelverk og kunders behov, deling av kunnskap rundt laboratoriearbeidet og se dette mot et behov som er ute i industrien, kontakt med kontraktsprodusent, og alt praktisk rundt kommersialiseringen av produktet, forteller Heidi Camilla Sagen-Ohren.

Hun har bakgrunn fra laboratoriebransjen, og kunnskapen om produksjon og kontroll av dyrkingsmedier har kommet godt med.

Viktig verktøy for samfunnet

Dette samarbeidet har gitt matvareindustrien tilgang til helt ny teknologi. Den nye teknologien sikrer trygg mat og reduserer matsvinn, samtidig som den bidrar til å skape nytt bærekraftig næringsliv og nye arbeidsplasser.

Det ble raskt tydelig at forskningsresultatene kunne omsettes til veldig praktiske og gode løsninger for samfunnet, og Kjeller Innovasjon etablerte selskapet Sensilist AS i 2020. Aquatiq AS kom inn på eiersiden i selskapet våren 2021. Løsningen er nå i ferd med å bli validert. Videre begynner jobben med å sette opp produksjon og lansering i Norge, og deretter videre til resten av verden.

Siste saker