Lite resistens på kylling, som forventet

Bruken av antibiotika i norske husdyrhold fortsetter å synke, og det er få funn av resistente bakterier i mat og dyr i Norge.

Dette viser resultatene for 2018 av Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (Norm-Vet). Veterinærinstituttet har gjennomført denne overvåkingen på oppdrag fra Mattilsynet i 19 år.

Regjeringen har hatt som mål å redusere antibiotikaforbruket i landbrukssektoren med 10 prosent for perioden 2013-2020. Denne målsettingen ble oppfylt allerede i fjor, med en samlet nedgang på 17 prosent siden 2013.

Fjørfenæringen har gjennom målbevisst arbeid kraftig redusert forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos slaktekylling.
– Det er ikke tvil om at det er kyllingnæringens felles arbeid i kampen mot ESBL (Extended Spectrum Betalactamse) som har gitt resultater. Når det knapt påvises ESBL-bærende bakterier fra kylling i Norm-Vet er det helt som forventet ut fra overvåkingen og undersøkelsene vi selv gjør, sier Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF.

Hun er absolutt ikke overrasket over det gledelige resultatet.
– Vi er glade for at dataene vi selv sitter på blir avspeilet i Norm-Vet-rapporten. Dette er et resultat av mye arbeid fra flere aktører over mange år og innebærer blant annet krav til eksportører, tett overvåking og tiltak ved funn av ESBL, sier Mathisen.

Blant Mattilsynets konkrete tiltak er overvåkningsprogrammet på LA-MRSA. Det er en resistent bakterie en ikke ønsker skal etablere seg i norske svinebesetninger, og som eneste land i verden sanerer Norge svinebesetninger der bakterien blir funnet.

Norm-Vet rapporten analyserer også utvalgte norske matvarer for å overvåke mengden resistente bakterier. I 2018 ble det tatt ut prøver fra kyllingkjøtt, kalkunkjøtt, bladgrønnsaker inklusive urter, samt utvalgte meieriprodukter. Resultatene viser lav forekomst av resistens, sammenlignet med andre europeiske land.
– Måten vi produserer mat på i Norge med en næring som tar ansvar og tar tak i konkrete utfordringer, gjør det mulig å ha et lavt nivå av resistente bakterier i maten, sier Mathisen.

Siste saker