Nortura-bønder vender blikket mot Røros

Røros Slakteri har økt sin tonnasje med hele 110 tonn i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er tradisjonelle Nortura-bønder som nå i stadig større grad vender blikket… Les mer

Røros Slakteri har økt sin tonnasje med hele 110 tonn i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er tradisjonelle Nortura-bønder som nå i stadig større grad vender blikket mot Røros.

Av Per A. Sleipnes

Daglig leder Kjell Ove Oftedal (bildet) bekrefter overfor Kjøtt & Eggprodusentenat flere og flere Nortura-bønder tar kontakt med slakteriet med tanke på levering av storfe.

God kapasitet

– Større slaktevolum påvirker økonomien til slakteriet i riktig retning. Vi er selvsagt fornøyde med å få nye leverandører til oss, ettersom vi har god kapasitet og gode betingelser. Bønder ønsker i den grad det er mulig å slippe å skyve på slaktingen av dyr og her kommer vi inn som en attraktiv samarbeidspartner. Vi har til nå ikke vært nødt til å be våre produsenter utsette levering av dyr, påpeker Oftedal. Han understreker at slakteriet har salg på praktisk talt alt storfe som slaktes.

Vil stille opp for bonden

Kjell Ove Oftedal er dessuten opptatt av bondens utfordringer når situasjonen er slik den er nå.

– Det er tøft nok å være bonde med alle de utfordringerene som denne yrkesgruppen har. Når de i tillegg ikke får levert dyra til slakt i tide, sier det seg selv at det går hardt utover økonomien til bonden.

Derfor er vi selvsagt svært opptatt av å stille opp og avhjelpe situasjonen, sier Kjell Ove Oftedal.

Negativ spiral

Han peker på at det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder tingenes tilstand.

– I år slo telledatoen ut særlig negativt, ettersom Nortura helt uventet valgte å sette ned prisen på storfekjøtt med fire kroner pr. kilo i august. Dette medførte så store tap for bøndene at en del måtte forsøke å hente inn igjen litt ved å beholde dyra til etter telledatoen, sier Oftedal og forklarer at det ender med at man havner i en negativ spiral hvor det blir køproblemer når alle bøndene leverer inn dyra like etter telledatoen. Telledatoen lager en kunstig opphopning av slakt i oktober. Jeg vil også tro at det er utfordringer med å finne frysekapasitet, når reguleringslageret er så fullt som nå, sier Oftedal.

Nytt kjøleutstyr

Røros-slakteriet har for øvrig investert 5,5 millioner kroner i nytt og topp moderne kjøleutstyr og det har ikke bare bidratt til bedre håndtering i anlegget. Det har også spart bedriften for betydelige strømkostnader. Ca. ti prosent lavere strømforbruk pr. kilo slakt.

Siste saker