Røros-satsing gir resultater

Etter at Røros Slakteri og Fatland utvidet samarbeidsavtalen i fjor sommer, har det ført til flere produsenter og en økning i slaktevolumet hos Røros Slakteri. Av Per A. Sleipnes Det… Les mer

Etter at Røros Slakteri og Fatland utvidet samarbeidsavtalen i fjor sommer, har det ført til flere produsenter og en økning i slaktevolumet hos Røros Slakteri.

Av Per A. Sleipnes

Det er daglig leder ved det lokale slakteriet på Røros, Kjell Ove Oftedal, veldig godt fornøyd med.

Forventer vekst

– Vi har hatt stor vekst i slaktingen i 2022 og forventer ytterligere vekst nå i 2023. Vi går derfor fra en omsetning på 90 millioner kroner 2021 til ca. 130 millioner kroner 2022. Vi har også en god resultatutvikling uten at jeg pr. nå kan si eksakt hva den vil være på for fjoråret. Det har de siste månedene vært en eventyrlig økning i nye bønder, og der tror jeg Fatland-samarbeidet har vært avgjørende for, sier Oftedal.

Flotte råvarer

– Det er fantastisk kjekt å se at samarbeid lønner seg. Røros har vært offensive og jobbet knallhardt for både å skaffe nye bønder og bedre driften på anlegget. Dette er helt avgjørende for å lykkes. På Røros er det mange dyktige medarbeidere som bidrar til å løfte samarbeidet med Fatland og ikke minst utvikle Røros Slakteri. Vi får mye flotte råvarer fra Røros til videreforedling hos oss i Fatland, og det er vi takknemlige for. Regionen rundt Røros har et aktivt landbruksmiljø og et rikt jordsmonn som gir skikkelig kvalitetskjøtt, sier konsernsjef i Fatland, Anders Hundseid.

Strømpriser bekymrer

Oftedal på sin side, peker på viktigheten av at bedriften hans kan ha konkurransedyktige vilkår, og han ser at de nye bøndene både kommer fra lokalområdet, men også fra et større geografisk område.

– Dette ga oss slakterekorder både i september, oktober og i november 2022, forteller Oftedal som fastslår at Røros Slakteri har vært hardt rammet av de voldsomme prisene på strøm i hele 2022 og ei heller er kvalifisert for strømstøtte.

Mer økologisk kjøtt

Slakterisamarbeidet med Fatland har for øvrig lagt grunnlaget for en ytterligere satsing på økologisk kjøtt. Kjell Ove Oftedal mener en vil se større etterspørsel i markedet for økologisk kjøtt når de kan levere et større volum.

– Det er absolutt bønder som er innom her og er interessert i å levere økologisk til oss. For oss er utfordringen imidlertid å få tak i nok økologisk kjøtt, så der håper vi på en vekst fremover. Men alle bønder i vår region er selvsagt velkomne til oss, uansett om de driver konvensjonelt eller økologisk. Det er viktig for oss å jobbe målrettet og godt slik at vi fremstår som et godt slakteri-alternativ for bøndene, avslutter Kjell Ove Oftedal.

Siste saker