NM i oktober skal løfte spekematen

Etter at NM i kjøttprodukter (grill og spekemat) denne våren måtte utgå på grunn av koronasituasjonen, er det nå klart at det blir arrangert et begrenset NM i kjøttprodukter til høsten – med vekt på spekemat.

Tidspunkt er ennå ikke spikret, men så sant myndighetenes smitteråd tillater det, blir det høyst sannsynlig arrangert bedømming en gang i oktober, ifølge sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF, Svein Erik Eide.

DYRKER STOLTHET
– Kjøttbedriftene som leverer til HORECA er avhengige av arrangement, seminar og det at folk våger å samles. Når vi velger å arrangere NM i Kjøttprodukter med koronarestriksjoner, er det fordi vi ønsker å vise vei i det å ta hverdagen tilbake. I tillegg ønsker vi å vise optimismen gjennom å løfte frem det beste bransjen har å by på, stolthet for faget og positiv medieomtale av kjøttproduktene våre. Når vi nå skal promotere spekematen, er bakteppet at nordmenn det neste året kommer til å spise mer hjemme og feriere i eget land. Da er det viktig å løfte den tradisjonsrike spekematen, poengterer Svein-Erik Eide.

NOEN INNVENDINGER
– Hvordan er stemningen blant dem som tradisjonelt er involvert i et slikt stort arrangement?
– Både dommerne, bedriftene, handelen og de øvrige samarbeidspartnerne er positive til at vi arrangerer NM i høst. Det har kommet noen innvendinger, og disse er svært nyttige for oss. De tar vi med inn i arrangementet. De aller fleste vi har snakket med mener at NM er viktig for å vise at kjøtt og fjørfebransjen er på vei tilbake til normalen, påpeker kommunikasjonssjefen i KLFs, Svein-Erik Eide.

LAVERE TEMPO
Eide understreker at kjøtt- og eggbransjen er full av mennesker med høy kompetanse på mattrygghet og smitteforebygging, og det å få til en trygg bedømming har derfor førsteprioritet.
– Nettopp det er jeg ikke i tvil om at vi skal få til. Vi kommer til å skru ned tempoet litt, halvere antall produkter og sette opp trygge adskilte soner for å passe på at dommere, kokker og elever ikke er i kontakt med flere enn høyst nødvendig. Nokså
likt den løsning de fleste kjøtt- og eggbedriftene har valgt å satse på i egen bedrift siden smitten kom til Norge. Dette skal gå bra, lover Eide.

NEDSKALERT
– Men det er vel fortsatt mange uavklarte spørsmål med hensyn til det å arrangere opplegg med mange mennesker tilstede. Bekymrer ikke det?
– Bedømmingen med 50 personer tror jeg er nokså uproblematisk siden vi er gode på  smittevern. Når det kommer til kåringsarrangementet så kan vi ikke planlegge for å samle opp mot 200 mennesker denne gangen. Vi vet ikke nå hva som er  anbefalt i forbindelse med folkeansamlinger i høst, men vil vurdere et nedskalert arrangement. Kanskje vi kan samle 100 personer? Mange av bedriftene i kjøttbransjen leverer til HORECA-markedet. Arrangement, møter, seminar og større middager er viktig får vår bransje. – Om vi ikke våger å ha et arrangement der smittevernet er ivaretatt, hvordan skal vi da forvente at andre skal gjøre det. Det er et viktig signal å samle folk på en trygg måte. Hvordan det blir, hva som er lov og hva vi våger, må vi avgjøre etter sommeren, avslutter Svein-Erik Eide.

Han legger til at klassene i dette nedskalerte NM blir spekemat, og helårsprodukter som nurgere og noen pølser. Det har liten verdi å bedømme grill-sortiment etter at grillsesongen er over.

Siste saker