Norsk Kylling i rute med gigantanlegget

Norsk Kylling i rute med gigantanlegget Orkanger I disse dager markerer Norsk Kylling at gigantbygget i Orkanger er «tett». Det vil si at tak og vegger er på plass og… Les mer

Norsk Kylling i rute med gigantanlegget

Orkanger I disse dager markerer Norsk Kylling at gigantbygget i Orkanger er «tett». Det vil si at tak og vegger er på plass og at innredningen av det 40 000 kvadratmeter store bygget kan starte opp.

Av Per A. Sleipnes

Om to år skal et av verdens mest energismarte produksjonsanlegg for næringsmidler tas i bruk. Adm. direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, er klar på at selskapet vil ha noe mer enn et standard bygg når de først bygger nytt slakteri og foredlingsfabrikk.

Et signalbygg

– Det har i grunnen gått raskt. 1. juni 2016 ble vedtaket om å bygge nytt tatt og i april i år startet byggingen. Nå starter «moroa» med å innrede og tilpasse det som skal være et signalbygg både for tekniske løsninger, dyrevelferd, automasjon, miljø og sirkulærøkonomi. Vi kunne valgt løsninger som bare hadde gjenvunnet det vi selv bruker og trenger, men det hadde ikke gitt noen effekt for andre enn oss. Vi ønsker å bidra i det store bildet, sier Stokbakken.

I rute

– Er dere i rute med hensyn til framdrift og hvilke utfordringer ligger foran nå fram til åpning i 2021?

– Ja, vi er definitivt i rute på alle måter. Vi har heldigvis unngått uforutsette hendelser siden byggingen startet for sju måneder siden og nå gleder vi oss over å komme i gang med innredningen rett over nyttår. Og utfordringen nå blir selvsagt å koordinere og samordne alt som skal skje inne i det gigantiske bygget. I første omgang vil rundt 150 personer fra ulike underleverandører være i sving og på det meste kan dette tallet bli fordoblet. Slikt krever planlegging og gjennomføringskraft, fastslår Kjell Stokbakken.

Doblet produksjonskapasitet

Norsk Kylling, som eies av Rema 1000, leverer i dag nær 30 000 tonn Solvinge-kylling til dagligvarekjeden. Når de flytter inn i de nye lokalene høsten 2021, skal ikke bare produksjonskapasiteten mer enn dobles, men det skal gjøres ved hjelp av smarte energiløsninger som kommer flere til gode. Også automasjonsgraden blir vesentlig høyere i det nye anlegget.

Bruker spillvarme

– Hva er det omgivelsen har glede av i forbindelse med dette nye anlegget?

– Det første omfattende tiltaket som kommer flere til gode, er en spillvarmeledning som har kommet på plass i samarbeid med kommunen, flere nabobedrifter og det lokale energiselskapet. Her sendes spillvarme fra Elkem på Thamshavn til Norsk Kyllings nye fabrikk. En svært god løsning som i tillegg til intern varmegjenvinning, dekker hele varmebehovet i vår fabrikk. Målet er å kunne levere spillvarme til næringsbygg lenger sør enn der vi ligger også, sier Stokbakken.

To milliarder kroner

Den nye fabrikken, til en prislapp på to milliarder kroner, er over to etasjer. Kyllingene kommer inn i et moderne mottak i første etasje, hvor de bedøves, avlives og renses før de kjøres inn i en kjøletunnel i form av en fire kilometer lang kjede opp til 2. etasje. Her er produksjonshallen, den rene sonen, hvor all foredling og pakking foregår før de ulike kyllingproduktene kjøres ut til butikkene.

Dette er vel det største prosjekt i norsk næringsmiddelindustri noensinne?

– Om det er størst skal jeg ikke være skråsikker på, men jeg vil anta at det knapt noen gang har vært satset så tungt på et enkelt produksjonsanlegg i denne delen norsk næringsliv. Men jeg har klokkertro på at vi har tatt et riktig valg og at dette er et anlegg for framtiden, fastslår en tilfreds Kjell Stokbakken.

Han legger til at i tillegg til energibesparende løsninger, er det anlagt solceller på bygget som er dimensjonert for å dekke strømbehovet til administrasjonsbygget. Hele fabrikktaket er også dimensjonert for solcelleinstallasjon, om det skulle bli ønskelig senere.

Siste saker