Fjørfeløsninger i mer enn 30 år

I over 35 år har det svenske selskapet Victorsson Poultry AB forsynt norske og internasjonale eggprodusenter med produksjonsanlegg siden etableringen i 1977. Som aller første leverandør i Europa, kunne selskapet… Les mer

I over 35 år har det svenske selskapet Victorsson Poultry AB forsynt norske og internasjonale eggprodusenter med produksjonsanlegg siden etableringen i 1977. Som aller første leverandør i Europa, kunne selskapet presentere en burmodell som tilfredsstilte de strenge EU-kravene.

Av Per A. Sleipnes

Det første bursystemet ble installert allerede i 1998, og Victorsson Poultry AB er fortsatt Nordens ledende leverandør av eggproduksjonssystemer.

For å sikre denne statusen også i framtiden, har selskapet innledet et nytt samarbeid med det nederlandske selskapet Stienen BE.

– Det innebærer at Victorsson Poultry AB nå er offisiell agent/forhandler for Stienen BE og vi har nå enda flere muligheter til å tilby produkter og løsninger for klima/produksjonsledelse og også fôrkontroll/veiing.

Fokus på dyrehelse

Stienen har produkter og service som passer godt til Victorssons krav og kvalitetsstandarder for leverandører til oss. Vårt mål er å øke klima- og ventilasjonsnivået ytterligere. Alt for å hjelpe oss med å øke og sikre lønnsomhet med fokus på eggkvalitet og dyrehelse, sier Lennart Öman, administrerende direktør og partner i Victorsson Poultry.

Sør for Göteborg

Selskapet er lokalisert til Frillesås i Sverige, ca. 50 km sør for Göteborg. Her vokste Victorsson-brødrene opp. Ryktet om brødrenes evne til å lage interiørutstyr til egne høner spredte seg raskt til Norge og en norsk kyllingburforhandler kom i kontakt med selskapet. Han ønsket å få laget kyllinghus-interiør og få dette sendt til Norge.

Miljøbur

Victorsson Poultry AB var tidlig ute med forsøk på frittgående egghøner. Studiene med dette systemet var ikke tilfredsstillende, så Victorsson fortsatte å utvikle bursystemet og i samarbeid med SLU (Svenska Landbruksvitenskapelig Universitet), utviklet brødrene som den første produsenten i Europa en burmodell som korresponderte med de strengere EU-direktivene (som ble EU-standard i 1999). Trivselsburet på svensk, eller miljøburet som det heter i Norge, er levert til over én million høneplasser, og takket være den høye kvaliteten på materialer som Victorsson har som varemerke, har bursystemene også vært populære på sekundærmarkedet.

Victorsson Poultry AB har utviklet bursystemer i samarbeid med SLU.

Ergonomi og økonomi

– Etter miljøburene, utviklet vi de første bursystem med flere etasjer for frittgående egghøner i 2010. Systemene som for tiden selges (Vireo-systemet) er utviklet fortløpende, og nye innovasjoner kommer hvert år med fokus på forbedringer for både høna og egget. Men felles løsninger for eggprodusenten når det gjelder ergonomi og økonomi, forklarer Öman.

I tillegg til «møbler» og produkter til eggprodusenter og kyllingprodusenter, samarbeider Victorsson med universiteter og høyskoler i Sverige og Norge.

Eksempel på innredning.

Kjøpte selskapet i 2004

Victorsson har nylig utviklet et unikt system for forskning på kyllinger med kontroll over fôr- og vannforbruket. Selskapet har også utviklet eksperimentelle bur som brukes til forskning på egghøner.

Hva kan nederlandske Stienen tilføre Victorssons øvrige sortiment?

Først og fremst avansert klimastyring til bygninger både for eggproduksjon og slaktekylling – sammen med egne produkter for ventilasjon og varme, fastslår Lennart Öman.

Han kom inn i selskapet i 2004 da brødrene Victorsson solgte selskapet til han og hans partner Tommy Haglund. I 2014 skiftet selskapet navn fra Victorsson Fjærfe AB til Victorsson Poultry for å fokusere på produkt- og tjenesteutvikling i en internasjonal sammenheng.

Lennart Öman og Tommy Haglund er partnere i Victorsson Poultry AB.

Siste saker