Norsk landbruk på god klimavei

Norsk landbruk på god klimavei Per A. Sleipnes Utviklingen i klimagassutslippene fra norsk landbruk viser en positiv trend. I dag står landbruket for rundt ni prosent av landets samlede klimagassutslipp,… Les mer

Norsk landbruk på god klimavei

Per A. Sleipnes

Utviklingen i klimagassutslippene fra norsk landbruk viser en positiv trend. I dag står landbruket for rundt ni prosent av landets samlede klimagassutslipp, og fra 2018 til 2019 kuttet jordbruket 37,5 tusen tonn CO2-ekvivalentar. Det går fram av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer et kutt i klimagassutslippene fra denne sektoren på nær en prosent.

Dette er en svært gledelig utvikling og viser med all mulig tydelighet at norsk landbruk går foran i bestrebelsene på å få kontroll på klimagassutslippene. At den såkalte klimakalkulatoren ble lansert i oktober, er en bekreftelse på dette.

I etterkant av denne lanseringen har bransjens aktører fulgt opp bl.a. ved å «utdanne» såkalte klimaveiledere i de bedriftene som tar imot kjøtt og egg fra norske primærprodusenter. Dette understreker at viljen og ikke minst evnen til å gå videre i kampen for et bedre klima og et renere miljø, er til stede i fullt monn i hele verdikjedene fra bås til bord.

Derfor er det både urettferdig og umusikalsk når norsk landbruk blir kritisert for ikke å være foroverlent nok i klima- og miljøspørsmål. Denne myten har i noen miljøer nærmest blitt befestet som en sannhet. Både tallene fra SSB og det som faktisk skjer rundt om i fjøs og kjøttbedrifter i Norge, bør endre denne tenkningen.

– For å oppnå resultater i miljø- og klimaarbeidet, er vi avhengig av dugnadsånd fra alle involverte.

For å oppnå resultater i miljø og klimaarbeidet er vi avhengig av dugnads-ånd fra alle involverte. Et samspill mellom primærprodusenter og varemottakerne er det vi snakker om i den sammenhengen. Dette samspillet blir nå anskueliggjort gjennom det opplæringsprogram som bl.a. KLF har initiert overfor sine bedrifter. De som har gjennomført dette kurset, blir nå støttespillere for dere som er så viktige for norsk matproduksjon.

Ta vel imot de råd som kommer og vær åpne for innspill. Det er til beste for alle at vi oppnår framskritt i miljøarbeideti primærnæringen. Det vi ikke kan tillate oss, er at dere der ute blir sett på som sinker i dette arbeidet. Vi skal fortsatt ha et oppegående, effektivt og klimamessig trygt norsk landbruk og vi skal vise omverdenen at nettopp det er mulig ved å ta de riktige grepene.

Siste saker