Ny styreleder i KLF

Leif Malvin Knutsen skal lede KLFs styre de neste  to årene. Det ble klart på Landsmøtet i Normandie denne helgen.

Ny i KLF-styret er også daglig leder Guro K. Christensen fra Rieber & Søn, Voss. Hun ble valgt inn i KLF-styret som styremedlem.

Den nye  styrelederen  i KLF  er en velkjent  person i KLF-sammenheng.  Med valget denne helgen, tar han fatt på sin andre to-årsperiode som styreleder. Knutsen har dessuten vært medlem av KLF-styret gjennom flere perioder.

KLF står foran  store utfordringer i tiden som kommer, først og fremst  knyttet til næringspolitikk. Her må vi være på hugget og særlig i lys av det faktum at  Nortura nå må snu steiner for å løse  sine økonomiske problemer. Det vil  etter alt å dømme  få innvirkning også på bedriftene i privat bransje, sa Knutsen til  KLF-landsmøtet etter at valget var gjort. Han oppfordret dessuten  KLF-bedriftene til økt handel med hverandre.

I tillegg til Knutsen ble Harald Furuseth valgt som ny leder i KS (Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor) Han tok gjenvalg. Som nestleder ble Audun Grindheim valgt. Han er ny i styret i KS.

Det nye styret i KLF den neste toårsperioden fikk denne sammensetning:
Leif Malvin Knutsen, leder
Halstein Bø, nestleder
Anna B. Egedahl, styremedlem
Magne Finsbråten, styremedlem
Are Værås, styremedlem
Ståle Gausen, styremedlem
Guro K. Christensen, styremedlem

Varamedlemmer:
Kurt Mydland
Ole Ringdal
Terje Wester
Tore Sørensen

Siste saker