Nytt digitalt opplæringsprogram for dyretransportører

Nytt digitalt opplæringsprogram for dyretransportører OSLO: Det er et krav at alle som transporter dyr over 50 km må ha kompetansebevis fra Mattilsynet. Unntaket er beitetransport. Animalia har nå oppdatert… Les mer

Nytt digitalt opplæringsprogram for dyretransportører

OSLO: Det er et krav at alle som transporter dyr over 50 km må ha kompetansebevis fra Mattilsynet. Unntaket er beitetransport. Animalia har nå oppdatert og videreutviklet opplæringa av dyretransportører til en mer fleksibel løsning for å kunne møte behovet for denne kompetansen også gjennom koronapandemien.

Animalia tilbyr nå et digitalt opplæringsprogram som gir kompetansebevis i transport av småfe, storfe og svin. Opplæringsprogrammet består av to teoretiske e-læringsmoduler om regelverk og dyrevelferd. I tillegg skal kursdeltakerne delta på et webinar med forelesning, dialog og gruppeoppgaver. Opplæringsprogrammet avsluttes med en teorieksamen som må bestås for at kursdeltakerne kan få dokumentasjon på gjennomført og bestått opplæring.

Pedagogisk grep

– Vi har laget et opplegg med varierte aktiviteter for å få god læringseffekt. Dette pedagogiske grepet har ført til gode tilbakemeldinger fra deltakerne på det nye opplæringsprogrammet. Tilbudet blir også videreført framover, sier fagsjef for kurs og opplæring i Animalia, Tone Y. Sundhagen.

Erfaringsdeling er viktig

Instruktør for kurset, spesialveterinær Inge Midtveit, er også godt fornøyd med det nye opplegget og tilbakemeldingene på endringene som er gjort.

– Det er viktig å ivareta dialogen om utfordringene knyttet til transport av dyr, og også å dele erfaringer om beste praksis med andre fagfolk. Det har vi funnet gode løsninger for også digitalt gjennom å tilby webinar, sier Midtveit.

Spesialveterinær Inge Midtveit er instruktør for kurset.

Kunnskap om nødavliving

Ved å gi tilgang slik at deltakerne kan gå gjennom den digitale teoriopplæringen før webinaret, får alle et likt utgangspunkt for denne dialogen og erfaringsdelingen. Og deltakerne kan stille spørsmål om teoriinnholdet direkte til instruktøren.

Dokumentasjon for gjennomført og bestått opplæring og eksamen får deltakerne i form av et kursbevis. Sammen med dokumentert kunnskap om nødavliving gir kursbeviset grunnlag for å søke om godkjenning og kompetansebevis for dyretransportører hos Mattilsynet. Kunnskap om nødavliving er ikke en del av Animalia sitt kurs, så man må derfor selv kontakte slakteri eller dyrlege for å få den opplæringen.

Siste saker