Har tatt brannsikring til nye høyder

Arnt Tilset på gården med samme navn i Oppdal, har tatt brannsikring til nye høyder. Gården er bl.a. satt opp med temperatursensorer i alle el-skapene på gården. Nå høster de… Les mer

Arnt Tilset på gården med samme navn i Oppdal, har tatt brannsikring til nye høyder. Gården er bl.a. satt opp med temperatursensorer i alle el-skapene på gården. Nå høster de frukten av denne brannsikringen med markant lavere forsikringspremie.

Av Per A. Sleipnes

Ti stykk temperatursensorer som varsler om brannfarlige feil på det elektriske anlegget, gir Arnt Tilset den trygghet han er ute etter både for gården og ikke minst for gårdens ammekyr. Via disse sensorene kan feil på det elektriske anlegget utbedres før det blir virkelig fare på ferde.

Varmgang i sikringer

– Det gir en ekstra trygghet å vite at familien, leietakerne og ammekyrne i fjøset har sensorer som passer på det elektriske anlegget døgnet rundt,. Vi hadde dessverre opplevelser av varmgang i sikringer før vi investerte i det meste moderne innenfor brannsikring og det var nære på ved noen få anledninger. Vi har montert Elotec brannalarm i alle bygninger, og når vi nå i tillegg har fått EloTemp-sensorer kjennes det ekstra trygt, poengterer bonde Arnt Tilset.

Han har tatt konsekvensen av det faktum at med en voksende mengde teknisk utstyr og hjelpemidler i landbruket, blir også risikoen for elektriske feil og varmegang større. Faktisk starter to av tre branner i landbruket i det elektriske anlegget.

120 ammekyr på gården til Arnt Tilset i Oppdal får en tryggere hverdag med oppgradert elektrisk anlegg.

Sparer 12000 kroner årlig

Arnt Tilset har regnet ut at gården sparer 12 000 kroner pr. år på optimal brannsikkerhet. Tilset gård er kunder hos Gjensidige og oppfyller forsikringsselskapets krav for å oppnå rabatt på forsikringene.

– Vi betaler ca. 200 000 kroner i forsikring pr. år. 60 prosent av dette er brannforsikring, altså omtrent 120 000 kroner. Da vi installerte EloRa EloTemp i våre ti sikringsskap ble brannforsikringspremien redusert med ti prosent, altså hele 12 000 pr. år. Etter som vi sparer mye penger og får en tryggere gård, er det ikke et alternativ å la være å ha sensorer i el-skapene, poengterer Tilset.

Lagring av data

Med forsikringsrabatten vil investeringen spares inn på to år og fra år tre vil Tilset gård ha tjent inn utgiftene i sin helhet.

Med sensorene følger et lite abonnementsbeløp. For Tilset vil dette utgjøre 1080 kroner pr. år. Denne summen dekker lagring av data og tilgang til et oversiktsverktøy som er tilpasset Tilset gårds ønsker og behov. Familien har dette verktøyet både på mobil og pc, og de kan også lett gi tilgang til for eksempel elektriker eller avløser.

– Vi anbefaler alle å benytte seg av rabattene forsikringsselskapene tilbyr, sier Arnt Tilset.

120 årlige kalvinger

Gården han og familien driver ligger nord for Oppdal og vi snakker om en relativ stor ammekuproduksjon. Han har 120 ammekyr og arealet er på 350 dekar eid innmark. Så leier han 350 dekar i tillegg – alt til grasproduksjon. To slåtter pr. år er status og gården har 1000 dekar med innmarksbeite. Tilset har en målsetting om 120 kalvinger pr. år og han har drevet gården siden 2008. Han startet den gang med 20 ammekyr og gården er en typisk familiegård. Det var nemlig oldefar til Arnt Tilset som etablerte gårdsdriften for mange, mange år siden. Nå står datteren på 18 år klart til å overta.

– For meg har det vært viktig å overlate gården i optimal stand til neste generasjon. Det omfatter for meg også det aller beste innenfor brannsikring. Det er derfor med en god magefølelse at jeg sender stafettpinnen videre til henne, sier Arnt Tilset som leverer slaktedyr til Slakthuset Eidsmo Dullum på Kvål. Det har gården gjort i alle år – også da hans far drev gården.

– Svært interessert i teknologiske løsninger

Teknologiske løsninger som kan gjøre hverdagen enklere, har alltid fasinert den driftige og framtidsrettede Oppdal-bonden.

Han har blant annet sørget for at ammekyrne har en databrikke i vomma som registrerer en rekke ting som har med dyrenes ve og vel å gjøre. Databrikken som i størrelse kan minne om en haglpatron og som ligger løst i vomma, registrerer blant annet kroppstemperatur, kroppsaktivitet, drøvtygging og pH i vominnholdet. I forbindelse med kalving, gir brikken beskjed via SMS om at kua er klar et døgn før kalving skal skje. Det bidrar til at kalvinger kan forberedes bedre, noe som igjen gir tryggere kalving og færre problemer for ku og kalv.

Siste saker