Helikopterpilot, eggbonde og ammekuprodusent

Helikopterpilot, eggbonde og ammekuprodusent Han selger årlig et tyvetalls livdyr av kjøttferasen Limousine til Fatland og andre bønder på Jæren og han leverer dessuten 2,9 millioner egg, de aller fleste… Les mer

Helikopterpilot, eggbonde og ammekuprodusent

Han selger årlig et tyvetalls livdyr av kjøttferasen Limousine til Fatland og andre bønder på Jæren og han leverer dessuten 2,9 millioner egg, de aller fleste til Meling AS. I tillegg er han helikopterflyger (redningshelikopter) og bidrar til å trygg alle som ferdes på hav og fjell i denne delen av kongeriket. Snakk om å spille på mange strenger!

Av Per A. Sleipnes

Helt ute ved jærkysten på Vigrestad finner vi gården til Espen Jellestad. Stavnheim gård er navnet og den er på 126 dekar dyrket jord. Sammen med kona Linda, har Jellestad rundt 50 storfe med smått og stort. I tillegg til 7500 høner. Han bodde i USA da han og kona overtok svigerfarsgården og flyttet tilbake i 2000. Det var et riktig valg, skal vi tro Espen Jellestad.

– Den beslutningen var god. Det har selvsagt til tider vært utfordrende, men med god planlegging og koordinering, har vi klart å få sving på dette, sier den svært sympatiske Vigrestad-mannen.

Limousine Unik

Gården omsetter for ca. tre millioner kroner og både Espen og kona har sivile jobber i tillegg til gårdsdriften. Dessuten er Jellestad leder i foreningen Limousine Unik i regi av Fatland. Han er klar på at den driftskombinasjonen han og familien har landet på, er nettopp unik og ikke minst bærekraftig.

– Limousine Unik er premium-satsingen til Fatland og den er jeg stolt og glad for å være med på. Som limousine-avler er det å levere livdyr av topp kvalitet til andre bønder, for meg et privilegium. Ikke bare er dette et godt bidrag til andre kollegaers produsentøkonomi, jeg finner det svært tilfredsstillende for egen del å avle fram gode avlsdyr. Men fortsatt er det eggproduksjonen som er gårdens viktigste inntektskilde, fastslår den driftige Vigrestad-bonden.

Får god avlastning

Som helikopterpilot er det praktisk med tanke på gårdsdriften at Espen Jellestad jobber sju dager i strekk for så å ha sju dager fri. Friperiodene går med til fulle dager i fjøsene og ikke minst engasjementet i styret til Limousin Unik. De ukene han er ute på jobb som pilot, er det svigerfar og eldstedatteren Erika på 19 år som tar ansvar og legger ned mye arbeid i gårdsdriften.

– Det at vi får så god avlastning er helt vesentlig for å klare dette. I tillegg til bistand fra nær familie, har jeg en ung nabogutt som jobber her nokså regelmessig. Han gjør en kjempejobb og er virkelig dedikert til gårdsarbeid, sier Jellestad.

Nytt fjøs i 2018

Det var for seks år siden at han byttet kjøttferase til Limousin. Tre år senere tok han i bruk nytt fjøs og det har gjort det både enklere og mer interessant å drive med ammekyr. Etter å ha benyttet okse før, ble det i forbindelse med rasebyttet bestemt å satse kun på inseminering. Ved hjelp av Heattime aktivitetsmåler og godt vante kyr, som i beitesesongen er innom fjøset for å meske seg med kraftfôr, er det enklere å be kyrne hjem for inseminering når det er tid for det.

I denne dunken befinner det seg semin fra ulike premieokser i hele Europa, sier Espen Jellestad.

20 kalvinger pr. år

– I forbindelse med livdyrsatsingen, har vi kjøpt kalver fra diverse utenlandske og norske seminokser (eliteokser). Kjøp og salg skjer gjerne via Facebook og selvsagt også gjennom Fatlands egne kanaler. Jeg opplever det som både trygt og praktisk å ha en aktør som Fatland i ryggen. Her får jeg den støtten som er nødvendig. Vi har i dag ca. 20 kalvinger pr. år og de fleste kalvene blir solgt som livdyr når de er rundt ett år gamle. Om de ikke passer som livdyr av ulike årsaker, slaktes de som Limousine Unik. Vi er stolte produsenter av Limousine og kanskje enda mer stolte av at nettopp Limousine Unik er å finne på menyen på flere topprestauranter i Rogaland, sier Espen Jellestad.

Disse mordyrene sørger for 20 kalvinger i året.

Full egg-konsesjon

– Hva med eggproduksjonen på gården? Hvordan legger du opp denne?

– Eggproduksjon her på gården er veldig automatisert på alle måter og er den viktigste inntektskilden samlet sett. Vi har full konsesjon (160 tonn) og leverer årlig 140 tonn til Melings eggpakkeri. Dessuten selger vi en hel del egg til mer eller mindre faste småkunder her i området og en bedrift som R. Skretting kjøper f.eks. årlig 150 000 egg fra oss. For meg er det viktig at produkter fra Stavnheim gård går til et så bredt spekter av kunder som mulig, sier Espen Jellestad.

Eggproduksjonen er den viktigste inntektskilden på Stavnheim gård.

Siste saker