Opplæringsprogrammet ‘Dyrevelferd på slakteri’

Animalia har utarbeidet opplæringsprogrammet «Dyrevelferd på slakteri» både for fjørfe og firbeinte, som er godkjent som grunnlag for å søke Mattilsynet om kompetansebevis for arbeid med levende dyr på slakterier…. Les mer

Animalia har utarbeidet opplæringsprogrammet «Dyrevelferd på slakteri» både for fjørfe og firbeinte, som er godkjent som grunnlag for å søke Mattilsynet om kompetansebevis for arbeid med levende dyr på slakterier.

Kaia Seweriin, spesialrådgiver kurs og opplæring, Animalia

Her ser vi storfe i en bedøvingsboks før mekanisk bedøving med boltpistol. Foto: Animalia / Caroline Roka

Alle som håndterer levende dyr på slakteri skal nemlig ha et kompetansebevis fra Mattilsynet. Nå er opplæringsprogrammet revidert, og nettkursmoduler er lansert på ny kursplattform.

E-læringskurs med teori

Opplæringens første del består av e-læringskurs med teori. Hvordan reagerer dyrene på miljøet rundt? Hva fører til stress og uro, og hvilke tiltak kan gjøres for å minske belastningen transporten og håndteringen på slakteri påfører dyrene? Hva skal du som slakteriansatt se etter ved mottak, og hvilke tegn indikerer at dyrene er syke, skadet eller ikke har det bra?

Innføring i lovverk

Dette er noen av områdene som blir gjennomgått i teorimodulene. Kursdeltakerne får kunnskap om aktuelle bedøving- og avlivingsmetoder, hvilket utstyr som blir brukt, utførelse og tegn de må se etter for å kunne evaluere god og dårlig bedøvelse. I tillegg får de en innføring i gjeldende lovverk og hvilke ansvar og oppgaver de som slakteriansatte har.

Praktisk opplæring på slakteri

I tillegg til teoridelen, skal det gjennomføres praktisk opplæring under veiledning av dyrevelferdsansvarlig på de respektive slakteriene. Det er utarbeidet sjekklister over hva den praktiske opplæringen må omhandle.

Opplæringsprogrammene er tilrettelagt slik at ansatte tar moduler og eksamen i det som er aktuelt for hver enkelt ut ifra hvilke arbeidsoppgaver de har på slakteriet, hvilke dyr de jobber med og hvilke bedøvings- og avlivingsmetoder

Trygg håndtering

Alle dyr i Norge skal bedøves før avliving. Rolig og trygg håndtering av dyrene er viktig, og målet er høy sikkerhet for god effekt, med minst mulig bruk av tvang.

Siste saker