Politikerbesøk hos Toten Kjøtt

Onsdag 14. august var det politikerbesøk hos Toten Kjøtt på Bøverbru fra Statsråd Rigmor Aasrud, listetopp i Oppland AP.

Rigmor Aasrud, AP

Rigmor Aasrud, AP

AP-politikeren tok turen innom Toten Kjøtt for å få mer kunnskap og innsikt i matindustriens muligheter og utfordringer.

- Norge er avhengig av at vi har mange og dyktige produsenter av mat, sa Aasrud etter besøket. Både bønder og de bedriftene som foredler produktene er viktige for å få til det.

- Derfor var det nyttig både å se en lokal bedrift som lykkes godt i markedet og å få informasjon om rammebetingelser i ei næring som er viktig i mange lokalsamfunn.

Toten Kjøtt A/S er en lokaleid næringsmiddelbedrift på Toten som i 1996 ble kåret til årets bedrift på Toten. De fokuserer på lokalmiljøet, og ønsker å spre "lokal matglede" ut til kundene sine.

Kvalitet og tradisjonsrike produkter produsert med moderne teknologi er noe som fremheves i bedriften som er oppført med 14 årsverk.

Politikerens besøk er en del av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund sin kampanje for å dele kunnskap og utveksle synspunkter med stortingskandidater vi regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

Kontaktpersoner:
Bjørn-Ole Juul-Hansen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, mobil: 91 35 93 82

Siste saker