Sentral Ap-politiker møtte KLF-bedrifter

Helt i starten på det nye året, var stortingspolitiker og landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Solveig Vitanza fra Halden, på besøk hos flere kjøttbedrifter på Østlandet. Overfor bladet oss påpeker hun… Les mer

Helt i starten på det nye året, var stortingspolitiker og landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Solveig Vitanza fra Halden, på besøk hos flere kjøttbedrifter på Østlandet. Overfor bladet oss påpeker hun at det både er lærerikt og nyttig å se hvordan ulike kjøttbedrifter løser utfordringer og ser ulike muligheter.

Av Per A. Sleipnes

Solveig Vitanza sitter i Næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og er relativt fersk i rikspolitisk sammenheng. Halden-politikeren er svært opptatt av matbransjens ve og vel og da KLF inviterte henne med til en besøksrunde i utvalgte kjøttbedrifter i østlandsområdet, var hun svært positiv til det.

Oppvokst på landet

– Har du noen form for erfaring fra kjøttbransjen eller jobbet på gård/ i næringsmiddelproduksjon eller lignende?

– Jeg har vokst opp på landet, så selv om vi ikke har hatt gård selv, har jeg tilbrakt mye tid på ulike gårdsbruk. Konkret erfaring med kjøttindustrien har jeg ikke og derfor var det så nyttig for meg å få denne runden sammen med folk i KLF.

– Ja, hvorfor er kunnskap om næringslivet viktig å se på nært hold for dere på Stortinget?

– Det er gjennom møter med næringslivet og arbeidslivet vi utformer vår politikk. Jeg er imponert over pågangsmotet i norsk næringsliv generelt og i mat- og kjøttbransjen spesielt. Vi snakker om en enorm omstillingsvilje.

Imponert

– Du møtte blant annet bedriften Roar Stang i Råde. Var det noe du ble imponert eller overrasket over?

– Roar Stang er et godt eksempel på hvordan vi kan satse på matproduksjon i Østfold. De har hatt en enorm vekst de siste årene og de jobber målrettet i forhold til sin strategi. Jeg er særlig imponert over måten de har funnet nisjer i markedet på.

– Var noen av temaene vi var innom hos de andre (Den Stolte Hane/ Strøm Larsen / Fatland) ekstra interessante/aktuelle som du vil ta videre inn i diskusjoner og politikk fremover?

– Det er flere forhold som var felles hos bedriftene vi besøkte. Vi var innom dyrevelferd, noe som var veldig nyttig i forhold til arbeidet vi er i gang med på dyrevelferdsmeldingen. Det var snakk om muligheter og utfordringer i forhold til grønn omstilling. Det er også noe vi jobber mye med siden vi har et helt klart mål om å redusere CO2utslippene med 50 prosent innen 2030, sier Vitanza.

Ove Malvin Knudsen (til venstre på bildet) viste Solveig Vitanza rundt i bedriften på Furuset i Oslo. I midten Axel Dønnum og til høyre direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen.

– Mangfold viktig

Hun fikk også en god forståelse for den felles utfordringen med å få tilgang til nok kompetanse over tid.

– Mangfold og lik konkurranse ble også diskutert. Er du opptatt av det?

– Det at vi har et mangfold av bedrifter som foredler maten fra bonden og som produserer mat av høy kvalitet er noe både jeg og andre forbrukere setter stor pris på. Hos Strøm-Larsen fikk vi høre om hvordan de nå i flere generasjoner har lykkes med nettopp dette.

Tilgang på råvarer er i så måte et viktig stikkord. Her er det viktig at vi sørger for at bl.a. markedsregulator legger til rette for balanse i markedene og at alle leverandører skal få tilgang til gode norske råvarer. Gode rammebetingelser for produsentene våre i hele verdikjeden for mat er noe jeg brenner for, jeg ønsker derfor å holde god kontakt med hele næringa, avslutter Solveig Vitanza.

Siste saker