Politikerbesøk til Furuseth og Finsbråten

Torsdag 5. juni var det politikerbesøk hos Furuseth på Dal og hos Finsbråten på Eidsvoll fra Morten Ørsal Johansen. Han sitter i næringskomitéen og representerer FrP på Stortinget.

Landbrukspolitisk talsmann i FrP, Morten Ørsal Johansen er godt fornøyd med besøkene.

- Besøk ute i felten gir alltid gode erfaringer. Her kan vi få førstehåndskunnskap om hvordan myndighetskrav og rammevilkår fungerer i praksis fra de som jobber med dette til daglig.

- I dag har vi fått besøke to veldrevne private bedrifter som har både matsikkerhet og god dyrevelferd i høysetet. Samtidig har vi fått innsikt i enkelte områder som med fordel kan ses nærmere på, sier Ørsal Johansen, og nevner både Mattilsynets rolle og merkeordningen av norsk mat.

Adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen er også fornøyd med besøket.

- Vi er svært glade for at Ørsal tok seg tid til bedriftsbesøkene. Å dele kunnskap og utveksle synspunkter med de som utformer norsk landbruk- og matpolitikk er sentralt for KLF, sier han.

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

- For å sikre en god og bærekraftig kjøttindustri på privat side, er slike besøk svært viktig for oss. Slik får vi vist sentrale politikere bransjens hverdag og utfordringene vi støter på. Det bidro dette besøket til det fulle til, sier Juul-Hansen.

Driftssjef Rune Morten Johansen (t.v.) hos Furuseth AS viser rundt Morten Ørsal Johansen og næringspolitisk rådgiver Tone Liljeroth fra FrP.

Driftssjef Rune Morten Johansen (t.v.) hos Furuseth AS viser rundt Morten Ørsal Johansen og næringspolitisk rådgiver Tone Liljeroth fra FrP.

Furuseth AS er Østlandets største private slakteri lokalisert på Dal i Ullensaker nord for Oslo. Produksjonen består av slakting, skjæring og konsumentpakking av kjøtt. De er rundt 145 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 790 mill. kr og en slaktemengde på ca. 14.000 tonn.

Finsbråten AS ligger like utenfor Eidsvoll sentrum og produserer pølser, pålegg, posteier, pateer, spekemat, spekepølse og baconprodukter. Produktene de lager er å finne i dagligvarebutikker over hele landet. Bedriften har rundt 120 ansatte.

Siste saker