Produsentregisteret – den usynlige hjelperen

Produsentregisteret – den usynlige hjelperen Oslo  Hva er Produsentregisteret og hvilken verdi vil dette registeret ha for KLFs medlemsbedrifter? Disse to, samt flere andre spørsmål har vi bedt om svar… Les mer

Produsentregisteret – den usynlige hjelperen

Oslo  Hva er Produsentregisteret og hvilken verdi vil dette registeret ha for KLFs medlemsbedrifter? Disse to, samt flere andre spørsmål har vi bedt om svar på av markedssjefen i Produsentregisteret.

Overordnet organisering av Produsentregisteret. Medlemsbedriftene/eierne er likeverdige medlemmer og alle er representert med en stemme i styret. Graf: Produsentregisteret

– Vi pleier å si at Produsentregisteret er landbrukets mest geniale idé. Mer formelt driver vi næringsvirksomhet innenfor registerhold og informasjonsflyt i landbruket. Vi samler informasjon om bonden på en plass og administrerer bondens opplysninger, slik at varemottakene kan fokusere på sine kjerneområder istedenfor å oppdatere opplysninger om bonden. Produsentregisteret tilbyr relevante, effektive og innholdsmessig unike fellestjenester til landbruket, sier markedssjef Ylva Freed (bildet).

Sparer tid og penger

– Hva innebærer dette mer konkret?

– Våre opplysninger omfatter alle foretak, bedrifter og personer i landet som har landbruksdrift, og det tilbys tjenester for ajourhold av medlems-, leverandør-, kunderegistre osv. Vi er til enhver tid oppdatert med opplysninger fra forvaltningen og samarbeidspartnere. Dessuten eier Produsentregisteret landbrukets mest brukte påloggingsløsning. Løsningen identifiserer den som logger på, og forteller hvilken landbrukseiendom vedkommende drifter, hvilke kontaktopplysninger som ligger registret mv. Løsningen er en såkalt single sign on-løsning som tillater produsentene å navigere sømløst mellom landbruksaktørenes sine nettløsninger.

Freed presiserer at hennes organisasjon forvalter løsningene og opplysningene i databasen. Dette sparer bedriftene både tid og penger samtidig som man minimerer risikoen for at opplysninger blir utdatert. Opplysninger i Produsentregisteret vil være tilgjengelige for alle kunder.

– Vår database i kombinasjon med påloggingsløsningen skaper merverdi for bonden som kun trenger å logge seg på en gang for å kommunisere med ulike varemottakere.

Samarbeider med Mattilsynet

– Opererer Produsentregisteret innenfor andre områder i landbruket?

– Vår spesialkompetanse er teknisk forståelse for moderne IKT-verktøy i kombinasjon med en unik kunnskap om norsk landbruk. Mange kjenner oss f.eks. via den digitale løsningen for «Oppgjørs- og driftskredittordningene for landbruket». Løsningen er utviklet av og driftes av oss. Vi har et tett samarbeid med bl.a. Mattilsynet og landbruksforvaltningen, har unik forståelse for informasjonsflyten i landbruket og klarer på en effektiv måte å formidle informasjon. Vi er en koordinator når grunnleggende forutsetninger endres og næringen må opptre samlet. Dette er en styrke for å kunne påvirke viktige prosesser, men også for å takle forandringer effektivt. Produsentregisteret sørger for koordinering og en strømlinjeformet informasjonsflyt slik at kundene kan fokusere på interne rutiner.

Tilgjengelig for alle

– Hvordan ser fremdriftsplanene ut?

– Det er et mål at alle aktører skal benytte Produsentregisteret som grunnlag for sine medlemsregistre og utnytte innsparingspotensialet som ligger i våre løsninger. Våre tjenester er tilgjengelige for alle, men kostnadsbildet gjenspeiler om bedriften er medlem/eier av oss. Vi har i dag en konstruktiv dialog med flere av KLFs medlemsbedrifter. At KLF ser at vi tilbyr løsninger medlemsbedriftene kan ha nytte av, er veldig positivt. Hvis en tilstrekkelig stor andel av KLFs medlemmer ønsker å benytte våre tjenester, kan de vurdere å gå inn som medlem hos Produsentregisteret, noe som vil utløse bedre prisbetingelser. I tillegg kan vi på enklere måte samarbeide med KLFs medlemsbedrifter om å skape nye kostnadseffektive og målrettede løsninger for landbruket, avslutter Ylva Freed.

KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen håper KLF-bedriftene kjenner sin besøkelsestid og blir med på en fellesløsning som han tror over tid vil dra ned kostnadene for alle.

Siste saker