Rett til redusert arbeidstid ved fylte 62 år

Norske kjøttbedrifter må nå forberede seg på de utfordringer og muligheter som oppstår når arbeidstakerne ønsker redusert arbeidstid etter fylte 62 år. Arbeidstakere som har fylt 62 år har en lovfestet rett til redusert arbeidstid.

Av Per A. Sleipnes

Rett til redusert arbeidstid innebærer ikke at arbeidstakeren går over til redusert stilling. Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosent som reduseres, med mindre partene blir enige om noe annet. Det er altså kun tale om en arbeidsreduksjon, og bestemmelsen gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Lønnen vil bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen.

Bestemmelsen kom inn i arbeidsmiljøloven 9. juli 2008 som en følge av pensjonsreformen og forventede endringer i pensjonssystemet. Fra 1.1.2011 er det mulig å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen. Målet er å ha flere stående lengre i arbeid.
Les mer i neste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Siste saker