– Dyrevelferd og kjøttkvalitet er selve drivkraften for vår virksomhet

– Dyrevelferd og kjøttkvalitet er selve drivkraften for vår virksomhet De er i en tidlig fase i sin satsing på utegris, men begge har motivasjon, energi og pågangsmot i store… Les mer

– Dyrevelferd og kjøttkvalitet er selve drivkraften for vår virksomhet

De er i en tidlig fase i sin satsing på utegris, men begge har motivasjon, energi og pågangsmot i store mengder. Drivkraften er troen på at griser med tilgang til mye plass, har et bedre liv før de havner på slakteriet. Og til sjuende og sist er det forbrukerne som får glede av det via kvalitetskjøtt.

Av Per A. Sleipnes

Dette er grisene til Marianne Lund og Jørgen Kjølsrød. Trivsel er stikkordet.

Veierud Gård er lokalisert til Våle i Vestfold. Samboerparet Jørgen Kjølsrød og Marianne Lund driver gården som blant annet består av drøyt 600 gris som har 28 mål med flate jorder til rådighet. Det var i november i fjor at bygging av driftsbygninger kom i gang og noen måneder før det (april 2022) ble Veierud Gård AS etablert. Dette er et datterselskap som springer ut fra selskapet Kjølsrød Drift AS – et selskap som samboer driver sammen med sin bror.

To grupper

Virksomheten er basert på det såkalte Grøstad-konseptet. Det vil si at Anne Lund og Jørgen Kjølsrød får 13 kroner ekstra i oppgjørspris når dyrene leveres til Furuseth AS på Dal. Det krever at grisene må ha ekstra mye plass (uteareal) til rådighet og hos Marianne Lund er det flust av plass. Da Kjøtt & Eggprodusenten besøkte gården en fredag i oktober, var det en fredfull gjeng med griser som tuslet rundt på det til sammen 28 mål store jordet – kloss inntil driftsbygningen. Lund & Co. har delt grisene i to «grupper»med drøyt 300 gris i hver. I den ene gruppen er grisene noen måneder eldre og disse var snart slaktemodne da vi besøkte gården.

Driften på Veierød bygger på det såkalte Grøstad-konseptet med ekstra store utearealer til gris.

God kontroll

– Det har fungert veldig bra hos oss de månedene vi har drevet. Ja, helt og holdent i tråd med de forventningene vi hadde da vi gikk i gang. Prinsippet er at grisene selv bestemmer om de vil være ute eller inne. De går inn for å spise og når kvelden kommer tusler de i flokk og følge inn i fjøset. Vi har automatiske fôresystemer og grisene blir kontinuerlig veid inne i fjøset med tanke på oppfølging både når det gjelder helse og tilvekst. Alt dette gjør at vi har god kontroll på driften og dermed mulighet til å gi grisene et godt (ute)liv, påpeker Marianne Lund.

God tilvekst

Samboeren Jørgen Kjølsrød driver med poteter og denne driften er en del av familieselskapet Kjølsrød Drift AS. Så da blir spørsmålet: Hvorfor frittgående gris og ikke 100 prosent grønnsaker/poteter?

– Vi ønsket i utgangspunktet å ha flere ben å stå på da vi gikk i gang her. Sammenlignet med for eksempel ammekuproduksjon, er svineproduksjon noe enklere og kan i utgangspunktet håndteres av en person. Det har blant annet sammenheng med automatiseringsnivået her på gården. Med andre ord måten vi håndterer grisene på. De lever bokstavelig et fritt liv og det gir seg utslag i trivsel og god tilvekst, understreker Jørgen Kjølsrød.

Gården Veierød i Våle ble kjøpt i fjor og kan sees på som en samdrift.

13,5 millioner kroner

Investeringen de gjorde da de etablerte virksomheten i fjor, var på hele 13,5 millioner inkludert bygg og maskinelt utstyr. En tøff satsing innser begge to, men de er optimister med tanke på fortsettelsen.

– Vi er så heldig å ha en veldig god partner i Furuseth. Slakteriet tror 100 prosent på oss og vår filosofi og så har vi ikke minst en fantastisk rådgiver i Oscar Brundtland. Han bor faktisk bare noen få kilometer unna gården vår, og har gitt oss mye god input underveis i etableringen. Det gir og har gitt oss en god porsjon trygghet, innser Anne Lund.

Driver gårdsbutikk

Før hun og samboeren gikk i gang med frilandsgris, ble det drevet løkproduksjon på det rundt 200 mål store arealet. Kjølsrød Drift som helhet leier 4800 mål av et 20-talls ulike grunneiere med tanke på potet- og grønnsakproduksjon. Gården har dessuten et gårdsutsalg der hele og halve griser blir solgt til de som ønsker å kjøpe kjøttet. 120 kroner pr. kilo og da er grisen stykket, pakket og klar.

– Dette tilbudet har vist seg å være veldig populært og vi har all grunn til å tro at våre kunder er tilfreds med kvaliteten på det de kjøper her, konkluderer Anne Lund.

30 kilo

Grisene som er av Noroc-rasen (kombinasjonen Landsvin, Duroc og Yorkshire) kommer til gården når de veier rundt 30 kilo. Og i løpet av ca. 75 dager i «det fri», er de klare for slakt. Da vi besøkte gården, var ca. 300 griser klare for å bli transportert til Dal. Disse kom til gården 20 juli og det er faktisk det andre innsett som går til slakting.

Rolige og snille

– Hvordan vil du karakterisere grisene som går ute og som dermed har flust av plass til rådighet?

– Rolige og ikke minst snille med hverandre. Halebiting er et fenomen som ikke eksisterer her på gården og skal vi tro tilbakemeldinger både fra kunder og fra slakteriet er kjøttet av svært god kvalitet. Det gir meg en god porsjon stolthet å kunne bidra både til god dyrevelferd og god kvalitet på sluttproduktet, avslutter Marianne Lund.

– Flinke folk med god gjennomføringsevne

– Jeg kjenner til bare denne gården som har nybygd fjøs med balansert ventilasjon hvor grisen kan gå inn og ut etter eget ønske.

Det sier daglig leder Harald Furuseth (bildet) i Furuseth AS. Han påpeker at vi her snakker om veldig flinke folk som har god gjennomføringsevne og tingene på stell.

Samboerparet på Veierud Gård er veldig opptatt av dyrevelferd og har fått til et utrolig flott anlegg som ivaretar både grisen og røkteren på beste vis.

– Hva vil du si om kvaliteten på grisene fra denne gården?

– Grisene går inn i Grøstadgris-varestrømmen, men jeg kan ikke si noe om kvaliteten utover at grisene har svært gode oppstallingsforhold.

– Hvor mange gårder av denne type leverer pr. nå gris til Furuseth?

– Vi har andre leverandører med helt eller delvis utegang, men ikke med denne kombinasjonen.

– Tror du antallet frittgående gris vil øke i tiden framover?

– Jeg tror dette er fremtidens måte å drive svineproduksjon på, hvor man kombinerer fordelen med tradisjonelle hus og frilandsgris. Da kan grisen selv velge om hvor de vil oppholde seg.

Siste saker