Ståle Gausen valgt inn i hovedstyret i NHO

Når Ståle Gausen nå er valgt inn i hovedstyret i NHO, er det ni år siden sist matindustrien var representert i dette styret. Den gang med Egil Olsvik fra Nortura…. Les mer

Ståle Gausen flankert av Ole Erik Almlid, adm. direktør NHO og presidenten i NHO, Svein Tore Holsether. Foto NHO.

Når Ståle Gausen nå er valgt inn i hovedstyret i NHO, er det ni år siden sist matindustrien var representert i dette styret. Den gang med Egil Olsvik fra Nortura.

Et annet poeng med dette viktige valget, er at det er en representant for den private kjøttbransjen som nå har tatt sete i NHO-styret – ikke en person fra samvirksiden.

– Jeg er både ydmyk og stolt over å ha blitt foreslått, for så å bli vurdert og tildelt fast plass i dette spennende styret. NHO har en svært viktig og sterk rolle i det norske samfunnet, og jeg har stor respekt for den jobben som administrasjonen og styret gjør. Jeg skal gjøre mitt beste for å representere hele mat- og drikkeindustrien på en god måte, samt være en representant for distrikts Norge, sier nyvalgt styremedlem i NHO (og styreleder i KLF) Ståle Gausen.

Stort ansvar
Han fikk en telefon for tre måneder siden med beskjed om at han var blitt foreslått som nytt styremedlem i NHO.

Hva blir viktig for deg som medlem i dette styret i de to neste årene?
– Uten tvil å få flagget hvor stor og viktig matbransjen er her i landet. I så måte er det selvsagt et stort ansvar som hviler på mine skuldre. NHO har tradisjonelt vært preget av tunge industriaktører i Oslo-regionen, og derfor er det veldig gledelig at en representant for matindustrien i det jeg velger å kalle distrikts-Norge blir valgt inn i hovedstyret i NHO, påpeker Gausen.

Forsyningssikkerhet

Er dette valget et uttrykk for at mat og kjøttindustrien blir tatt mer og mer på alvor i næringslivsammenheng?
– Så avgjort! Jeg har de siste årene, via min rolle i den private kjøttindustrien, registrert en klar trend der våre aktører blir mer og mer lyttet til i viktige spørsmål. Det har bl.a. med forsyningssikkerhet å gjøre. Nettopp den blir jo ikke mindre viktig i årene framover, understreker Ståle Gausen.

God bidragsyter
Også på toppen i NHO er det glede å spore over dette valget.

– NHO er svært glade for at mat- og drikkenæringen, som også er den største fastlandsnæringen, får en plass i NHOs styre. I tillegg representerer Ståle Gausen Midt-Norge, samt at han har erfaring fra familieeide bedrifter, som er en stor andel av NHO sine medlemmer. Han er også selv eier i flere bedrifter, noe som er viktig erfaring for oss. Vi gleder oss til å få Ståle Gausen med på laget, og vi er sikre på at han blir en god bidragsyter inn i dette gode styret, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Siste saker