– Sterk merkevare gir god avkastning for norske bønder

– Sterk merkevare gir god avkastning for norske bønder Gjennom omsetningsavgiften finansierer den norske bonden avsetningstiltak, produksjonsregulerende tiltak og opplysningsvirksomhet. Og via det siste tiltaket, får MatPrat sitt budsjett. Dag… Les mer

– Sterk merkevare gir god avkastning for norske bønder

Gjennom omsetningsavgiften finansierer den norske bonden avsetningstiltak, produksjonsregulerende tiltak og opplysningsvirksomhet. Og via det siste tiltaket, får MatPrat sitt budsjett.

Dag Henning Reksnes, direktør i MatPrat. Foto: Alexander Benjaminsen

– Selv om dette er penger som går rett ut av lommeboka til bøndene får de mye igjen for pengene sine gjennom at det er skapt en så sterk merkevare som MatPrat. Vi fremmer norsk kjøtt og egg på vegne av den norske bonden på matprat.no i sosiale medier, i mediedebatter og kronikker. MatPrat er en sterk merkevare med høy tillit blant norske forbrukere. Våre undersøkelser viser for eksempel at MatPrat er det første stedet mange forbrukerne tenker på når det gjelder mat og oppskrifter, forteller Dag Henning Reksnes, direktør i MatPrat.

Stor trafikk

Trafikken inn til matprat.no viser også en solid økning de siste årene. I 2018 var det 38 213 766 økter på matprat.no. I 2020 hadde dette tallet steget til 59 696 316.

– MatPrat er Norges største aktør for mat og oppskrifter og matprat.no er en svært viktig kanal for å fremme norske egg- og kjøttproduserende bønder sine produkter. Vår målsetting er å sikre at det er et stort marked for de norske produktene, slik at det som produseres blir solgt, fastslår Reksnes.

– Viktige budskap

I tillegg til å være en svært viktig kilde for inspirasjon og oppskrifter, jobber MatPrat aktivt for å få fram fakta og helheten når det gjelder hvordan det står til med dyrevelferden, bærekrafts-utfordringene og sammenhengen mellom kosthold og humanhelse.

– Dette er viktige budskap fordi norske forbrukere er opptatte av hvordan maten blir produsert og hvilke konsekvenser denne produksjonen har. Vi må åpent og ærlig vise fram hele verdikjeden for forbrukerne, for å skape tillit og gi trygghet for forbrukerne, påpeker han.

Behov for fakta

Debatten om kjøtt er polarisert og det er sterke meninger på begge ytterkanter. MatPrat prøver å bidra med en klar og faktuell stemme i debatten som handler om norsk kjøtt og egg.

– Vår oppgave er å få fram fakta og føre en dialog med forbrukerne og storsamfunnet som er balansert. Vi skal ikke og kan ikke være et propagandakontor. Det betyr ikke at vi skal være konturløse og passive, men vi skal alltid ha fag og kunnskap som grunnlag for alt vi gjør. Vi skal jobbe for å fremme norsk egg og kjøtt, og faktum er, tross all debatt og påstander, at disse råvarene trygt kan være naturlige valg for forbrukerne og trygt inngå i et sunt og variert norsk kosthold. Som opplysningskontor er vi også merkenøytrale. Dette betyr at vi markedsfører og kommuniserer om produktkategoriene egg og kjøtt, og ikke enkeltprodusenter eller merkevarer.

Yngre målgrupper viktige

I samsvar med den nye målsettingen om å nå yngre målgrupper må MatPrat kommunisere gjennom kanaler der disse er.

– Dette betyr at blant annet TV er en kanal vi har nedprioritert de siste årene. TV-reklame er kostbart, og det vi kaller lineær tv, blir i veldig liten grad brukt av de målgruppene vi nå styrker innsatsen mot. Vi prøver å få budskapene i kanaler målgruppene bruker, og hvor de er mottagelige for de budskapene og informasjonen vi sender. Uansett om det matinspirasjon og oppskrifter, eller kunnskap og innsikt om bærekraft, dyrevelferd og kosthold og ernæring. MatPrat står sterkt blant norske forbrukere, både når det gjelder bruk og tillit. Det er skapt gjennom den tilliten norske bønder har vist oss, og det er igjen verdifullt for bonden og for omdømmet til norsk kjøtt og egg, avslutter Reksnes.

Siste saker