Styrker seg i rugerikonkurransen

To av landets største fôr-aktører går sammen med rugeriselskapet A&A Salte Kyllingoppdrett AS i Rogaland for å etablere et nytt rugeri-selskap med tanke på klekking av hønekyllinger. Det skjer i… Les mer

To av landets største fôr-aktører går sammen med rugeriselskapet A&A Salte Kyllingoppdrett AS i Rogaland for å etablere et nytt rugeri-selskap med tanke på klekking av hønekyllinger. Det skjer i skarp konkurranse med Nortura.

Av Per A. Sleipnes

Sirevåg Rugeri AS, er resultatet av samarbeidet mellom Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Fiskå Mølle AS og Salte Kyllingoppdrett. Det skal investeres nær 35 millioner kroner i det nye rugeriet som etter planen vil stå klart sent på høsten neste år. Eiersitsen er 51 prosent i regi av Andreas Salte og 49 prosent fordelt på de to fôrselskapene.

Markedsandel på 43 prosent

Målsettingen med den store satsingen er å møte konkurransen fra familieforetaket Steinsland & Co som i sin tur er kontrollert av Nortura. Steinsland har investert mye penger i teknologi som bidrar til å lokalisere hanekyllinger i egg før klekking. Det bidrar til en fordobling av prisen på unghøner ut til eggprodusenter. Vi snakker om en pris på 120 kroner pr. høne.

Samvirkeselskapet på Jæren, leverer rundt 57 prosent av de totalt rundt 3,9 millionene verpehønene her i landet. Resten er det i praksis A&A Salte som har hånd om. Daglig leder og eier Andreas Salte er overbevist om at den satsingen som nå skal finne sted, er godt nytt for norske eggprodusenter.

Skjerpede krav

– Jeg er selvsagt svært tilfreds med å ha to så seriøse og viktige fôrselskaper med på denne satsingen. Det skaper trygghet på alle måter – også for sluttkjøperne av egg. Vi er i en tidlig fase, men i løpet av et års tid, vil det meste være på plass. Det er skjerpede krav knyttet til dyrevelferd som baner vei for det vi nå begir oss ut på. Det blir i praksis ikke lenger mulig å fortsatt avlive hanekyllinger etter at egget er ruget ferdig. Nå må hanekyllingen lokaliseres før egget klekkes. På grunn av kostbar teknologi, vil dette gi en høyere eggpris i butikk, men vi har ikke noe valg, påpeker Salte.

– Konkurranse viktig

Det nye rugeriet i Sirevåg vil altså ta i bruk ny teknologi for kjønnssortering av hønekyllinger, men eksakt hvilken teknologi det skal satses på i Sirevåg, er det for tidlig å fastslå.

At en felles fôrbransje i regionen går inn som medeiere i selskapet, er på mange måter unikt.

– For eggprodusentene i Norge mener vi at det er viktig at det er konkurranse innenfor ruging og avl av unghøner. Etableringen av rugeriet vil således bidra til at det er to solide aktører på dette markedet. Anlegget i Sirevåg vil dessuten sikre at det i Norge blir klekket hønekyllinger basert på to hybrider, noe som er viktig for matvaresikkerheten i landet, sier markedssjef i Fiskå Mølle, Tommy Nordbø.

En milepæl

– Hvorfor etablering nettopp i Sirevåg?

– Valget er gjort for å få et anlegg litt utenfor de sentrale jordbruksområdene på Jæren. Dermed reduseres konsekvensene av eventuelle utbrudd av fugleinfluensa eller andre sykdommer som kan påvirke leveranser fra rugeriet. Miljøet for produksjon av egg har stått og står fortsatt, sterkt i Rogaland og denne etableringen vil jeg kalle en milepæl, sier Nordbø.

65 millioner kroner

Omsetningen til A&A Salte Kyllingoppdrett AS var i fjor på nær 65 mill. kroner, mer enn en dobling i forhold til 2019, og resultatet var på i fjor på 6,5 mill. kroner før skatt.

Steinsland & Co fikk på sin side i fjor en omsetning på 55 millioner kroner og et underskudd før skatt på litt over 200 000 kroner.

Etableringen av nytt rugeri i Sirevåg bidrar til at A&A Salte Kyllingoppdrett AS endrer karakter fra et rugeri- og oppdrettsselskap til å bli et rent oppdrettsselskap.

Siste saker