Kvoter bidrar til overskudd på storfe og gris

Import på kvoter regnes som en del av det norske markedet. På slutten av året er det igjen ca. 4000 tonn som kan importeres. Mange år er kvoter blitt brukt… Les mer

Import på kvoter regnes som en del av det norske markedet. På slutten av året er det igjen ca. 4000 tonn som kan importeres. Mange år er kvoter blitt brukt til nødvendig supplement i norsk produksjon før jul. Noen kvoter er til og med dedikert til nettopp det. I år bidrar de til overskudd på storfe og gris.

Importkvotene for 2024 har nylig blitt auksjonert bort av Landbruksdirektoratet. Prisen oppnådd for kvotene på storfe og gris er betydelig redusert i forhold til de kvotene som ble solgt for 2023.

Den største kvoten er EU kvote på storfe på 2500 tonn. Høyeste kvotepris ble kr 2,53 pr kg, altså ca en firedel av prisen på kr 9,93 som var for 2023, som igjen var halve prisen av kvoten for 2022 på kr 18,60.WTO-kvoten på 1084 tonn fryst, tas primært inn som biff/filet, fra Sør-Amerika. Den har falt i aksjonspris fra kr 60,16 til kr 36,02. Også SACU-kvoten på 500 tonn er mer enn halvert i auksjonspris til kr 9,11 fra kr 23,51.Også kvotene på gris har oppnådd noe lavere priser på årets auksjon for 2024.

Valutakursendring

Markeds- og prognosesjef i KLF, Endre Myhr, forklarer at årsaken til prisnedgang dels er knyttet til valutakurs og internasjonale priser, og dels med norsk markedssituasjon.

– Selv om prisene på storfe og gris har falt ned rundt den prisen som var for ett år siden, betyr valutakursendring at prisen på importkjøtt er rundt 20 prosent høyere i norske kroner enn for ett år siden. Engrosprisnedgang i høst i Norge og lavere PGE for første halvår 2024 ligger til grunn for prisen aktørene er villig til å by. Dette sier også noe om at de ikke regner det som veldig sannsynlig med norsk engrosprisoppgang for 2. halvår 2024, sier Myhr.

NavnVolum 1000 tonnImport pr. sept.GjenstårForventet okt.–des.
STORFE    
EU slakt25001713787787
WTO storfe fryst1084609*475*206
SACU kvote + indikativ tak (NA,BW,ES)37003095605605
GSP storfe500348152152
Sum storfe7784576520191750
GRIS    
EU slakt600168432432
GB slakt1000100100
WTO fryst slakt1304612985
EU ribbe3000300150
GB ribbe5005025
Sum gris26541742080712
* Omregnes til helt kjøtt med bein

Ti prosent av salg

For markedsbalansen 2024 kan dette bidra positivt, da det koster mindre å la kvotene ligge ubrukt. Kvotene for 2023 vil på den annen side bli brukt, fordi det kan være mulig å minst noe av innkjøpsprisen og det lønner seg for kvoteeier.

For storfe utgjør alle importkvotene til sammen tilsvarende 9000 tonn omregnet til helt slakt. Altså noe over ti prosent av salg. I 2023 har engrossalget falt ca. sju prosent. Kvotene er vesentlige i forhold til markedsbalansen.

Kvoteoversikt med importmengde for aktuelle tollposisjoner pr kvote utgangen av september. Kvotene kan ha vært brukt på

Kvotene fra EU og GB på 350 tonn fersk ribbe er dedikert til jul og konkret import i desember. Nortura har her vært tydelig på at deres datterselskap Noridane ikke får tatt inn halvparten av kvoten – altså de 175 tonnene de har kjøpt, og uttalt til Nationenat de vil kompensere dem for kostnaden. Det øvrige 175 tonnene kan markedet forvente blir tatt inn slik det skal legges til rette for.

Noridane har også kjøpt 277 tonn av EU/GB kvotene på 700 tonn. Nortura har ikke lagt samme restriksjoner på import av disse kvotene.

‘Ribbegrepet’

Markedssituasjonen på storfe er kanskje enda mer i ubalanse enn for gris. Mye av kvotene benyttes på halalslaktet kjøtt. Altså burde noe vært tatt inn løpende gjennom året.

Nortura har også solid hånd på rattet for mange av storfekjøttkvotene gjennom å ha kjøpt 30 prosent av dem som omsettes på auksjon. Til Nationen ble det sagt at de ikke vil ta «ribbegrepet» å kompensere Noridane for ikke å benytte resten av kvoten.

Siste saker