Tilbakeblikk på NM-året 1983

Her kan du lese en sak fra bladet Kjøttbransjen nr. 2, 1983, da fagkonkurransen vi i dag kjenner som NM i Kjøttprodukter ble arrangert for første gang.

Bladet Kjøttbransjen nr. 2, 1983:

I forbindelse med ERFA-møtet i år inviterte Kjøttbransjens Servicekontor til fagkonkurranse. Små forsøk har vært gjort tidligere, men dette var første gangen man virkelig slo på stortrommen og appellerte til bransjens utøvere om å vise hva de virkelig kan, og at kvaliteten på norske kjøttvarer langt fra er så dårlig som mange vil ha det til. Konkurransen var åpen for alle medlemsbedrifter i Kjøttbransjens Landsforbund, samt for alle produksjonsbedrifter innenfor Slakterisamvirket og Norges Kooperative Landsforening.

Det ble utarbeidet nærmere bestemmelser for bedømmelsen, hvor det forøvrig skulle bedømmes etter følgende tre kriterier: Utseende og farge, struktur og konsistens, lukt og smak.

Bedømmelsesskalaen for hvert kriterium gikk fra 1 til 10, slik at det maksimalt oppnåelige resultat for et produkt var 30 poeng. Konkurransen var ikke lagt opp med premier, men de beste produkter ble tildelt medaljer i gull, sølv eller bronse, i henhold til oppnådde poeng.

Hva sa med resultatene?
Av de ca. 250 bedømte produkter  fikk totalt 96 medalje, av disse var 19 gullmedalje, 32 sølvmedalje og 45 bronsemedalje. I alt 40 bedrifter ble tildelt medaljer.

Produktene viste en jevnt over god kvalitet, hvor noe var helt fremragende, men hvor det nok også var innsendt produkter som produsenten burde forstått ikke hadde noe i en fagkonkurranse å gjøre.

I forbindelse med medaljeutdelingen pekte da også byveterinær Tore B. Tjaberg på at konkurransen helt klart hadde vist at farsevarene, og da særlig middagspølsene, nok lå en del tilbake i kvalitet. Det ble da også utdelt svært få medaljer innenfor denne varegruppen, og da av lavere valører.

Siste saker