Tilfredsstillende fjorår for Nortura

Bruttomarginen har blitt redusert og det samme er resultat før skatt. Allikevel karakteriserer Nortura-ledelsen fjoråret som et resultatmessig tilfredsstillende år.

Runar-Larsen

Det kanskje mest gledelige ved utviklingen for Nortura er at omsetningen pr. årsverk øker, sa konsernsjef Runar Larsen ved framleggelsen av årsresultatet.

Det er først og fremst takket være drastisk kutt i staben at Nortura leverer et akseptabelt resultat for 2011. I forhold til 2008 har tallet på ansatte blitt redusert med 1000 personer. Fra 6500 ansatte for fire år siden til 5 500 i fjor. Og denne utviklingen vil trolig fortsette.

Nortura SA leverte et driftsresultat (EBIT) i 2011 på 328 millioner kroner. Konsernets årsresultat før skatt endte på 252 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2010 var henholdsvis 408 og 325 millioner kroner. Med andre ord en resultatnedgang (før skatt) på vel 70 millioner kroner.

Omsetningen i 2011 økte derimot.
Den endte på 18,1 milliarder kroner som er en vekst på 4,7 prosent i forhold til året før.
- Det kanskje mest gledelige ved utviklingen for Nortura er at omsetningen pr. årsverk øker. Det minst gledelige er det triste faktum at ingen tjener penger på kjøtt her i landet. Kjøttprisen i sluttmarkedet har gått ned med 3,2 prosent og hele kategorien kjøtt er presset på grunn av generell usunn økonomi i kategorien. Dette rammer hele kjøttbransjen, sa konsernsjef Runar Larsen (bildet) i forbindelse med framleggelsen av årsresultatet.

Men han understreket at Nortura nå begynner å få effekt av allerede gjennomførte innsparingstiltak.
- Vi har spart investeringsmidler for å ta tak i utfordringer som ligger foran. Økonomien er nå sunn og egenkapitalen solid, sa konsernsjef Runar Larsen på pressekonferansen.

Styreleder Sveinung Svebstad understreket at starten på fjoråret var svært vanskelig.
- Vi jobbet i motvind hele første halvår, men arbeidet med å kutte kostnader og stimulere til økt salg og høy innovasjonstakt begynner nå å gi resultater. Vi har fortsatt et langt stykke å gå og reduserer ikke intensiteten i endringsprosessen, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura, morselskapet til Gilde og Prior.

Hovedtall konsern:

Millioner kroner 2011   2010
Driftsinntekter    18 133 17 319
Driftskostnader    17 288 16 911
EBITDA    846  872
EBITDA margin (%) 4,7 5,0
EBIT – driftsresultat 328 408
Resultat før skatt  252 325
Resultat etter skatt 185 228
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 212 604
Netto rentebærende gjeld 1793 1907

Siste saker