Tørke og fôrmangel bidrar til økte kjøttlagre

Tørke og fôrmangel bidrar til økte kjøttlagre Oslo Mengden kjøtt på reguleringslager har knapt noen gang tidligere vært større enn den er i øyeblikket. Tilsammen 8600 tonn kjøtt befinner seg nå… Les mer

Tørke og fôrmangel bidrar til økte kjøttlagre

Oslo Mengden kjøtt på reguleringslager har knapt noen gang tidligere vært større enn den er i øyeblikket. Tilsammen 8600 tonn kjøtt befinner seg nå i nedfrosset tilstand på fryselagre rundt om, og det kan bli mer om bønder fortsetter å melde inn storfe i stor skala i kjølvannet av tørken i Sør-Norge.

Det er Nortura Totalmarked som i første rekke håndterer innfrysning av overskuddskjøtt her i landet. Omsetningsrådet har besluttet at volumet storfekjøtt som kan legges på reguleringslager i 2018 økes fra 2500 tonn til 5000 tonn.

Med utgangspunkt i tørkesituasjon, åpnes det nå for dobbel mottaksplikt for helt slakt. Situasjonen er så dramatisk at Omsetningsrådet legger til grunn at vi har en force majeure situasjon.

Det innebærer at innenfor rammen av den nye, ekstra kvoten på 2500 tonn, vil de private slakteriene kunne levere helt slakt til reguleringslagring. Hvor mye det enkelte slakteri kan levere bestemmes av deres slakteandel av storfe i 2017.

Adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen, peker på at de siste måneders rammer både produsenter og slakterier.

– Mange slakterier opplever allerede kraftig vekst i slaktingen av storfe. Det gjensidige avhengighetsforholdet som eksisterer mellom bonde og slakteri gjør at slakteriet stiller opp – noe annet er utenkelig. Det er en forutsetning for å beholde kundeleverandør forholdet når krisen er over. Den økte slaktingen betyr større lagre, økt kapitalbinding, et «kjøpers marked» som er tregt, samt økt risiko for tap som følge av prisnedskriving. Reguleringslagrene skal også tømmes i det norske markedet etter hvert. Legger slakteriene i KLF inn 1500 tonn mer storfekjøtt på lager enn normalt, binder det rundt 100 millioner kroner i ekstra kapital, sier Juul-Hansen.

Siste saker