Uakseptabelt brudd på klassifiseringsregelverket

KLF er informert om at Jens Eide AS har brutt reglene for klassifiseringsregelverket i kjøttbransjen. Klassifiseringsordningen for slakt er helt sentral for å sikre at det blir riktig prising av… Les mer

KLF er informert om at Jens Eide AS har brutt reglene for klassifiseringsregelverket i kjøttbransjen.

Klassifiseringsordningen for slakt er helt sentral for å sikre at det blir riktig prising av kjøttet ved alle transaksjoner i verdikjeden for kjøtt. Bonden skal vite at oppgjørsprisen er riktig og kjøperne av slakt skal ha dokumentert hvilken kvalitet de betaler for. I flere sammenhenger vil dette også ha betydning for prisen som stykningsdeler kan forventes å oppnå.

Animalia AS, som forvalter Klassifiseringsordningen for kjøttbransjen, oppdaget over en periode flere brudd på regelverket. Dette er nå tatt tak i og fulgt opp slik regelverket tilsier.

Kunngjøring (20.09.2023 - animalia.no)

Selv om ingen produsenter har hatt økonomisk tap som følge av bruddene på regelverket, er det besluttet å utelukke Jens Eide AS fra Klassifiseringsordningen i perioden 1. november 2023 til 31. januar 2024.

– KLF tar sterk avstand fra brudd på klassifiserings-regelverket. Klassifiseringsordningen er basert på tillit mellom bonden, slakteriene, skjære- og foredlingsbedriftene og Animalia. Når et av slakteriene som er med i ordningen har brutt med sitt ansvar, er det noe vi tar tydelig avstand fra, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. 

– Tilliten og troverdigheten til klassifiseringsordningen som grunnlag for prising er «hellig» for oss i bransjen. I tillegg vil det påvirke konkurransesituasjonen mellom slakterier dersom ikke klassifiseringsreglene følges.

KLF er glad for at Animalia har etablert rutiner som avdekker feil og avvik når disse kommer. Dette er svært viktig også i den grad det offentlige velger å knytte forvaltning av sine ordninger til Klassifiseringssystemet.

– KLF forventer at våre medlemsbedrifter opptrer på en ryddig, lovlydig og tillitsskapende måte. I den grad det tråkkes feil må ting rettes opp så raskt som mulig, noe vi også har tillit til at Jens Eide AS vi gjøre i denne saken, avslutter Juul-Hansen.


Om Klassifisering

Klassifisering innebærer å sortere slakt i ulike grupper på bakgrunn av kjøttfylde og fethetsgrad. I tillegg har slakt av ulike kjønn og ulik alder forskjellig anvendelse. 

Klassifiseringssystemet er grunnleggende for gjennomføring av jordbruksavtalen når det gjelder slakteproduksjon. Klassifiseringssystemet er også grunnleggende for markedsreguleringen av slakt. Det er kun enkelte kvaliteter av slakt som kan markedsreguleres. Klassifiseringen skal til enhver tid være lik i hele landet.

Les mer om klassifiseringsordningen på Animalias nettsider

Siste saker