Uro og misnøye blant Norturas dyrebilsjåfører

Uro og misnøye blant Norturas dyrebilsjåfører Norturas håndtering av og kommunikasjon med dyrebilsjåfører i Midt-Norge, vekker reaksjoner. En av selskapets aller mest erfarne sjåfører i denne delen av landet, har… Les mer

Uro og misnøye blant Norturas dyrebilsjåfører

Norturas håndtering av og kommunikasjon med dyrebilsjåfører i Midt-Norge, vekker reaksjoner. En av selskapets aller mest erfarne sjåfører i denne delen av landet, har nå kuttet alle bånd med selskapet.

Av Per A. Sleipnes

Nortura får kritikk for dårlig behandling av sine dyrebilsjåfører.

Foto: Bondebladet

Dyrebilsjåfør Odd Arne Rikardsen har arbeidet for Bøndenes Salgslag og Nortura-systemet siden sommeren 1982. I februar sluttet han i frustrasjon og skuffelse over måten Nortura behandler dyrebilsjåfører i Midt Norge på.

– Bonden blir taperen

– Nok var nok! Jeg var kommet til et punkt der jeg ikke lenger var i stand til å stå i det. Jeg har over tid sett at respekten for oss dyrebilsjåfører og det yrket vi utfører, har blitt satt på stadig flere prøver. Og til sjuende og sist er det bonden det går ut over. Dyrebilsjåføren har tradisjonelt vært ansett som en verdifull medarbeider og en viktig faktor for å få til best resultat i bedriften/konsernet. Hvor er det blitt av denne kulturen? Mitt selskap, Namdal Dyretransport, har i hovedsak kjørt til Malvik med storfe og småfe og her har arbeidsforholdene blitt gradvis dårligere på de rundt ti årene fabrikken har vært i drift, sier Rikardsen.

Mye usikkerhet

– Hva er det du som dyrebilsjåfør reagerer på ved Norturas håndtering av dere?

– Det er mye, men jeg kan jo nevne dette med mottak av slaktedyr som kritisk i så måte. Her er Nortura enerådende i vårt område, og det virker som om sentrale personer i mottaket er mest opptatt av å finne feil og mangler. Det være seg ankomsttidspunkt, kjøresedler, egenmeldinger på dyr, på sjåfør, bilene, etc. Tidligere var det en opptur å komme til slakteriet med dyr i lasten, nå har det blitt en påkjenning. Vi er hele tiden usikre på hva de skal finne av avvik. Dette gjelder tilnærmet alle dyrebilsjåførene, uavhengig av selskap, sier den rutinerte dyrebilsjåføren fra Namsos som understreker at HMS er tatt opp gjentatte ganger uten respons.

Halve lass

– Men du har vel forståelse for at Nortura ønsker å få ned kostnader i forbindelse med inntransport av dyr?

– Ja, selvsagt har jeg det. Men da er det et paradoks at dyrebilene kjører rundt i Midt-Norge halvfulle.

Hvorfor blir ikke transportørene og planleggerne tatt med på råd? Hvorfor blir ikke alle bilene satt opp med fulle lass, samt planlagt samlasting, slik at bilene går med fulle lass hver dag? På den bilen jeg kjørte, kunne vi ha spart over 50 vogntog-lass. Dette ble over 30 000 kilometer i 2020. Det tilsvarer opp mot en million kroner spart i året, hevder Odd Arne Rikardsen.

Stor skuffelse

Han peker på at skuffelsen er stor over framgangsmåten til Nortura i forbindelse med prosessen der alle eksisterende transportører fikk sagt opp alle kontrakter, slik at Lillehammer-selskapet Litra fikk oppdraget med å frakte dyr inn til slakteriet Kjøttkonsernet har også sitt eget selskap, Notra AS, og målsettingen er å effektivisere og optimalisere inntransporten.

Kraftige kostnadskutt

Rikardsen tror ikke «spissingen» av transporten av dyr inn til slakteriet i Malvik, blir så lønnsomt som Nortura selv kalkurerer med. Det er nemlig et mål for Nortura å kutte 30 prosent av kostnadene ved inntransport de nærmeste årene.

– Etter høstsesongen 2020, med Notra som planleggere, er det lite som tyder på at innsparinger vil komme. Mitt inntrykk er at det aldri har vært så dårlig koordinering av biler og kapasitet. Namdalingene laster på Nordlands-grensa og kjører til Malvik, og Notra-bilene laster rett nord for Stjørdal/Steinkjer-området og kjører til Bjerka, med tilnærmet like lass. Dette er ikke et engangstilfelle, det har skjedd mange ganger utover høsten og på nyåret. Hvor er dyrevelferden og økonomien i dette, spør Rikardsen?

– Hvilke planer har du nå?

– Jeg har fått flere jobbtilbud, bl.a. fra private slakterier i Midt-Norge, men jeg har ennå ikke tatt stilling til hva jeg gjør videre. Men transport av dyr er det jeg kan og ønsker å fortsette med, avslutter Odd Arne Rikardsen.

Korona-usikkerhet

Har du forståelse for at dyrebilsjåfører i Midt Norge føler seg dårlig behandlet av Nortura, kommunikasjonssjef Mari Hagerup?

– Uforutsigbarheten som koronasituasjonen har medført, gjør at det oppstår situasjoner der vi ikke alltid kan gjennomføre inntransport slik vi planlegger og ønsker. Strenge smitteverntiltak har begrenset tilgang til fasiliteter og møter både for sjåfører og andre ansatte, understreker Hagerup.

Kostnadsbesparelser

Hun presiserer at Nortura gjennomfører en større endring av inntransporten for å redusere en stor kostnadspost.

– Dette er innsparinger som i sin helhet skal komme bonden til gode og ikke gå utover servicen til bonden. Både Nortura, Notra og transportselskapene har nå inngått en avtale som gir et godt utgangspunkt for at vi sammen med transportselskapene skal klare levere på konkrete mål om kostnadsbesparelser i inntransportstrategien.

– Ser du for deg at Notra og Litra på sikt skal overta all dyretransport i Midt-Norge?

– Vi kommenterer ikke interne saker eller forholdet til våre forretningspartnere.

Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Nortura.

Foto: Nortura

Siste saker