– Vi trenger mer forskning

En samlet kjøttbransje etterlyser norsk forskning om kjøttforbruk og innvirkning på helsen.

Bransjen mener Ernæringsrådet er altfor bastante i sine kostråd i forhold til hva deres eget materiale gir grunnlag for. Kjøttbransjen hadde flere kritiske spørsmål da Nasjonalt råd for ernæring overleverte sine endelige forslag til nasjonale kostråd til Helsedirektoratet.

– Vi etterlyser norske studier om sammenhengen mellom inntak av rødt kjøtt og kreft. Avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet sa under presentasjonen at det finnes norske studier som bekrefter sammenheng mellom kjøtt og kreft, men oss bekjent finnes ikke slike, sier Dag Henning Reksnes, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

Mangler troverdighet
Han understreker at det er viktig for troverdigheten til kostrådene at de bygger på studier som er relevante for norske forhold og forbrukere.

– Helsemyndighetene og Ernæringsrådet sier det er godt dokumentert at det er sammenheng mellom inntak av rødt kjøtt og kreft i tarm. Men i deres eget dokumentasjonsgrunnlag står det svart på hvitt at sammenhengene er usikre, sier han, og minner om at ”folk flest” ikke leser denne rapporten. Dermed er han redd for at den norske befolkningen blir sittende igjen med et inntrykk av at kjøtt kan gi kreft, mens alle de helsefremmende egenskapene ikke blir tydelig vektlagt.

– Norske myndigheter bør prioritere å finansiere studier som kartlegger dette før man gir bastante mengdeanbefalinger om hva folk bør spise, sier Reksnes. Det er hovedsakelig utenlandske studier som i dag ligger til grunn for de norske kostholdsrådene.

Sunne produkter
En samlet norsk kjøttbransje vil prioritere å lage produkter som er sunnest mulig, men da må også faktagrunnlaget for kostrådene inkludere nye, norske studier.

– Rødt kjøtt er en viktig ingrediens i det norske folks kosthold, og er en viktig kilde for proteiner, vitaminer og mineraler. Da skal en være veldig sikker på at det er positivt for helsen å redusere rødt kjøttforbruk, sier Reksnes.

Han viser til at blant andre kvinner i fruktbar alder bør spise mer rødt kjøtt, slik det også kommer frem i underlaget bak kostrådene.

Siste saker