Mulig forbud mot røykaroma

Godkjenningen til dagens røykaromaer vil sannsynligvis bli trukket tilbake. Med mindre det kommer noen nye, alternative røykaromaer som godkjennes i løpet av kort tid, vil konsekvensene blir store for bransjen…. Les mer

Godkjenningen til dagens røykaromaer vil sannsynligvis bli trukket tilbake. Med mindre det kommer noen nye, alternative røykaromaer som godkjennes i løpet av kort tid, vil konsekvensene blir store for bransjen.

Siden eldre steinalder har vi brukt røyking for å smaksette, tilberede og konservere mat. Røykemetodene har blitt videreutviklet for å kontrollere prosessen, fjerne uønskete komponenter, spare vann og trevirke, og for å redusere CO2-utslipp. Blant annet har man utviklet røykaroma som en erstatning for røyking. Nå kan det altså se ut til at røyk-aroma ikke lenger vil være godkjent i EU.

Teoretisk risiko

Christiane Hoffmann, fagsjef for kvalitet- og mattrygghet i KLF har fulgt prosessen i EU tett.

– I 2013 ble ti røykaromaer godkjent for bruk i ti år i EU. Produsentene til åtte av disse har søkt EFSA (European Food Safety Authority) om å få fornyet godkjenningen i ytterligere ti år. EFSA utførte en ny risikovurdering av disse åtte røykaromaene og konkluderte med at de inneholder stoffer som kan være gentoksiske, dvs at de kan forårsake kreft hos mennesker ved å skade arvematerialet.

– Bekymringene er basert på en teoretisk risiko for gentoksisitet fra stoffer som oppstår fra naturlig forekommende komponenter og som finnes i kaffe og mange andre matvarer. Vi mener EFSA er veldig konservative i sin risikovurdering, og det finnes ingen vitenskapelige bevis for at inntak av røyksmak har negative effekter. Til tross for dette, har EU-kommisjonen endt opp med en anbefaling om å ikke godkjenne røykaromaene fra juli 2024, forteller Hoffmann.

Status i dag

EU-kommisjonen mener at en godkjenning av de åtte røykaromaene vil være i strid med regelverket, men ser at det er nødvendig med en overgangsperiode frem til forbudet trer i kraft, slik at industrien får mulighet for å implementere nye resepter og nye produksjonsmetoder.

Hoffmann følger diskusjonen i EU nøye, og forteller at det fortsatt er uklart hvor lang overgangstiden vil bli. – Det pågår det fortsatt diskusjoner i EU, og både to år og ti år har blitt foreslått. Flere land ønsker også at det gjennomføres en kost-nytte-analyse av tradisjonell røyk og røykaromaer.

– Kommisjonen var sammen med industrien og de ulike medlemslandene på bedriftsbesøk i Nederland for å se på ulike røykeprosesser. Leverandørindustrien har argumentert med at bruk av regenerert røyk egentlig er en prosess og ikke en ingrediens. Pr. nå er det uklart om en slik argumentasjon vil føre frem. EU-kommisjonen har uansett planlagt å stemme over et forslag hvor røykaroma ikke får fornyet sin godkjenning allerede 24. april.

Overgangstid

– Min vurdering per i dag er at dagens tillate røykaromaer vil bli forbudt. Det er stort fokus å finne en rimelig overgangstid fram til forbudet trer i kraft, men alt tyder på at aromaene vil miste sin godkjenning. Da vil det være nødvendig med en overgangsordning fra sommeren 2024. Hvor lang den overgangstiden kommer til å være er vanskelig å si nøyaktig, siden noen land mener det er tilstrekkelig med 18 måneder, mens andre land ønsker opp mot ti år.

Med mindre det kommer noen nye, alternative røykaromaer som godkjennes i løpet av kort tid, vil konsekvensene blir store for bransjen. Ta kontakt med din leverandør av røykaroma hvis du ønsker mer veiledning / informasjon, avslutter Hoffmann.

Siste saker