– Viktigst å sikre framtidig norsk matproduksjon

Vår nye landbruks- og matminister, Geir Pollestad, ruget ikke lenge på svaret da han i august ble spurt om å ta over jobben som øverste leder i Landbruks- og matdepartementet…. Les mer

Vår nye landbruks- og matminister, Geir Pollestad, ruget ikke lenge på svaret da han i august ble spurt om å ta over jobben som øverste leder i Landbruks- og matdepartementet. Og på spørsmål om han på noen måte ble overrasket over jobbtilbudet, svarer han et rungende nei.

Av Per A. Sleipnes

Når vi så spør den nye statsråden hva som blir hans viktigste oppgave som landbruks- og matminister, er han like tydelig:

– Å bidra til å sikre matproduksjon og dermed levende bygder i hele landet, sier Pollestad som er oppvokst i landlige omgivelser på Jæren der det på hjemgården hans ble drevet ruging av hønseegg og oppdrett av verpehøner.

Utdannet jurist

Pollestad er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og startet sin politiske karriere i vestlandshovedstaden. Høsten 2003 stilte nemlig Senterungdommen til valg gjennom «Grønn liste» i studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen. Geir Pollestad ledet Grønn liste til et godt valgresultat og ble valgt til leder av Norsk Studentunion Bergen for 2004. Dermed var den politiske karriereveien staket ut.

Ved stortingsvalget i 2005 var Geir Pollestad tredjekandidat for Hordaland Senterparti. I Jens Stoltenbergs andre regjering var han politisk rådgiver for Åslaug Haga i Olje- og energidepartementet og i Kommunal- og regionaldepartementet, og han var statssekretær i Olje- og energidepartementet og i Samferdselsdepartementet. Med andre ord en svært kompetent politiker som nå har tatt lederrollen i Landbruks- og matdepartementet.

To store jordbruksoppgjør

– Hva er den største utfordringen norske bønder står overfor akkurat nå?

– Den største utfordringen er kostnadsveksten vi opplever. Det er bakgrunnen for at vi har levert to store jordbruksoppgjør, innført en god strømstøtteordning for jordbruket og fører en politikk for å få ned renter og kostnader. I sum er dette tiltak som vi håper og tror skal ha en positiv effekt på bønders framtidstro.

– Hva har du å si til alle som «slakter» økonomiske overføringer til landbruket, i forbindelse med disse årvisse jordbruksoppgjørene?

– Jeg vil si at disse menneskene bør sette seg bedre inn i hva norsk matproduksjon betyr for beredskap, matvaretrygghet, arbeidsplasser, verdiskaping og ikke minst bosetting.

– Hvor viktig vil du si norske bønder er for vårt velferdssamfunn?

– På en skala fra en til ti er jeg ikke i tvil: Ti i viktighet.

Vil ikke dyrke konflikter

Til tross for at Pollestad er rogalending, er det slett ikke som landbrukspolitiker han er kjent og har gjort politisk karriere.

Ved stortingvalget i 2013 ble han valgt inn på fast plass som stortingsrepresentant. Han var først medlem av Energi- og miljøkomiteen, men flyttet våren 2014 over til Næringskomiteen, der han overtok ledervervet.

I stortingsvalget for fem år siden var han Senterpartiets førstekandidat i Rogaland og i august ble han utnevnt som landbruks- og matminister i Støre-regjeringen.

– Mange norske bønder leverer til frittstående slakterier og egg-pakkerier. Hva er din «hilsen» til disse?

– Jeg mener de frittstående slakteriene og eggpakkeriene er viktige for norsk jordbruk på samme måte som samvirkene. Det at samvirkene lykkes med markedsregulatorrollen er viktig for alle bønder. Jeg har ikke tidligere og vil heller ikke i denne rollen dyrke noen konflikt mellom samvirkene og andre.

Ingen binding til Nortura

– Blir det på noen måte en utfordrende eller vanskelig balansegang for deg å være minster for landbruk og mat, med tanke på dine tette bånd til Nortura?

– Nei, det skaper ikke problemer på noen måte. Jeg har ingen binding til Nortura. Mine foreldre og min bror eier Hå Rugeri AS sammen med Nortura, og jeg er selvsagt stolt over hva de har fått til. Dette har jeg vært helt åpen om og vil håndtere det om det dukker opp saker der det kan reises spørsmål om habilitet på grunn av mitt slektskap.

– Hvordan stiller du deg til debatten vi har hatt den siste tiden, knyttet til nye kostråd og anbefalinger om kraftig redusert kjøttforbruk?

– Folk må selvsagt selv få velge hva de vil spise. Mitt råd er uansett å velge norsk både når det gjelder kjøtt og grønnsaker. Så har regjeringen gjort en klok vurdering med at kostholdsrådene skal baseres kun på helsefaglige vurderinger. Jeg vil jobbe for at vi i Norge selv produserer det folk faktisk spiser.

Glad i godt kjøtt

– Helt til slutt, Pollestad: Hvor mange kjøttmåltid spiser du i uka og hva foretrekker du – rødt eller hvitt kjøtt?

– Veldig varierende med hensyn til antall kjøttmåltider, men jeg er veldig glad i godt kjøtt og spiser det ofte både i rød og hvit utgave.

Og bare for å ha slått det fast: statsråd Geir Pollestads relasjon til egg som matvare er selvsagt udiskutabelt positivt – naturlig nok.

Siste saker