– Bekymret for mulige endringer i konsesjonsregler

– Bekymret for mulige endringer i konsesjonsregler Endring i forskrift om regulering av konsesjonsregelverket på gris kan virke mot sin hensikt og gi overproduksjon. Det mener tidligere styremedlem i Norsvin,… Les mer

– Bekymret for mulige endringer i konsesjonsregler

Endring i forskrift om regulering av konsesjonsregelverket på gris kan virke mot sin hensikt og gi overproduksjon. Det mener tidligere styremedlem i Norsvin, nå Furuset-produsent.

Karl Kristian Kongsted
Per A. Sleipnes

Arne Krog driver i dag et familiebruk hvor han og kona, Tone, gjør det daglige stell sammen med en sesongansatt.

Signalene som har kommet i forbindelse med den pågående endringen i konsesjonsregelverk for gris, vil for dem som driver kombinasjonsvirksomhet, slå uheldig ut. Ja, endringene kan i verste fall innebære en trussel mot denne driftsformen. Et helt feil spor å følge. Det mener kombinert smågrisprodusent, og nylig avgått styremedlem i Norsvin, Arne Krog i Ørje. Han ser med stor bekymring på de foreslåtte endringene i konsesjonsregelverket på gris som nå er ute på høring.

Utilsiktet effekt

– Ja, hva skjer egentlig om det kommer innstramming og antallet blir satt høyt?

– Konsesjonsloven skal være med å regulere strukturen i markedet, men når en vil regulere en etablert produksjon ved å sette et tak på utrangerte avlspurker, vil dette for mange bli en innskrenking i produksjonen. Ved å stramme inn produksjonen i kombinerte besetninger, kan dette medføre en utilsiktet effekt ved at produksjonen av smågris vil øke, og i verste fall skape stor ubalanse og overproduksjon i markedet, mener Krog.

I forslaget til justering i konsesjonsregelverket kan det se ut som en bare har hatt fokus på såkalte engangspurker i enkelte spesialiserte smågrisproduksjoner, og at man ikke har tenkt på konsekvensene det vil få for regulering av produksjonen og markedet generelt.

500 kombinerte besetninger

Det er i dag rundt 300 smågrisbesetninger og cirka 500 kombinert besetninger registrert i Helsegris, og det er grunn til å tro at andelen smågrisbesetninger vil øke siden smågrisprodusentene flere år på rad har hatt best lønnsomhet sammenliknet med kombinerte besetninger. Hva skjer om det kommer innstramming?

– Kontroll av konsesjonsregelverket gjøres i dag ved besetningsbesøk og telling av alle avlspurker. Vi har derfor til enhver tid lagt vår produksjon opp etter dette. Som kombinertbesetning har det vært mulig å regulere produksjon ved å slakte ut flere purker på slutten av året, for å ha tilstrekkelig rom innenfor konsesjonsregelverket til å fôre frem slaktegris. Når det nå skal være en begrensning i antall utrangerte purker, vil denne muligheten falle bort. Lønnsomheten for kombinertbesetninger vil da svekkes ytterligere i forhold til spesialiserte smågrisproduksjoner, fastslår Arne Krog.

Ørje-produsenten ser det som sannsynlig at mange kombinertbesetninger, ut fra et spørsmål om lønnsomhet, vil legge om sin produksjon til spesialisert smågrisproduksjon. Resultatet vil da være flere smågriser ut i markedet.

Mer smågris i markedet

Arne Krog driver i dag et familiebruk hvor han og kona, Tone, gjør det daglige stell sammen med en heltidsansatt. Det er konsesjon på 2720 slakteenheter og en produksjon på rundt 76 årspurker, framfôring av 1700 slaktegris og salg av cirka 500 smågris. Om Krog velger å bli spesialisert smågrisprodusent, vil han kunne produsere nærmere 6000 smågris.

– Det er klart vi må tenke på egen økonomi. Jeg har dessuten vært i kontakt med flere kollegaer som frykter de må redusere produksjonen om konsesjonsregelverk justeres slik vi frykter. For vår del ønsker vi å ha et bruk som gjør det interessant for neste generasjon å ta over. Vi er ute etter å utvikle vår produksjon innen de rammer vi har og vi risikerer å bli presset mot smågrisproduksjon i fremtiden når muligheten for å optimere kombinert produksjonen begrenses, understreker Arne Krog.

Han er svært betenkt og bekymret for at mange kombinertbesetninger ikke har skjønt konsekvensene ved en eventuell innstramming som er foreslått. Krog mener at det ved en innstramming i konsesjonsregelverket bør tas mer hensyn til økonomien i kombinertbesetninger.

Siste saker