Betydelig underskudd på storfe- og svinekjøtt i år

Betydelig underskudd på storfe- og svinekjøtt i år Den siste prognosen fra Nortura Totalmarked viser at det ligger an til et stort underskudd av storfekjøtt i år. Illustrasjon (modifisert): Colourbox… Les mer

Betydelig underskudd på storfe- og svinekjøtt i år

Den siste prognosen fra Nortura Totalmarked viser at det ligger an til et stort underskudd av storfekjøtt i år.

Illustrasjon (modifisert): Colourbox

Det samme gjelder for svinekjøtt, mens for lam og egg går det mot et lite overskudd.

Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19.

Det er for 2020 prognosert reduserte tilførsler av storfe på nærmere fire prosent i forhold til 2019 som følge av økt behov for melk, noe som igjen gir færre slakt fra melkebesetninger. Produksjonen ventes å øke med tre prosent i 2021. Salget av helslakt for 2021, forutsatt normalisering i samfunnet, prognoseres til å gå tilbake med om lag en prosent i forhold til 2020.

Etter en svak start på året har det vært en betydelig økning i salget av storfe i perioden med stengte grenser og lite reising. Underdekningen for 2020 prognoseres å bli på om lag 8000 tonn etter at importen er tatt inn. For 2021 forventes det at underdekningen blir på 4400 tonn forutsatt et mer normalisert samfunn.

Prognosen for lam viser nå et overskudd på 300 tonn i 2020, men det er forventet et overskudd mot slutten av året som fryses inn og vil være tilgjengelig for bransjen i 2021. Overskuddet for 2020 er noe lavere enn sist prognosert og skyldes større optimisme knyttet til høstens salg. Det har i tillegg vært tatt ut mer fra reguleringslager i sommer enn forventet.

Stort salg av gris igjennom våren og sommeren har i praksis tømt reguleringslageret både av hel gris og stykningsdeler som var tiltenkt eksport. For året 2020 ventes en samlet underdekning på om lag 3000 tonn. For 2021, under forutsetning at samfunnet i større grad normaliseres, viser prognosen om lag balanse i svinemarkedet etter at importkvotene for fersk helslakt og ribbe er tatt inn. I tillegg anslår vi at om lag 700 tonn av WTO-kvoten for fryst gris benyttes i det norske markedet.

Siste saker